Županijsko partnersko vijeće jednoglasno podržalo lokalne razvojne projekte vrijedne 50 milijuna kuna i raspravljalo o Županijskoj razvojnoj strategiji Istarske županije do 2020. godine

18 views |0 comments

U četvrtak, 16. studenog 2016. godine, održana je u Istarskoj razvojnoj agenciji u Puli sjednica Županijskog partnerskog vijeća Istarske županije koje je jednoglasno dalo podršku za osam projekata jedinica lokalne samouprave iz Istarske županije, prijavljenih za sufinanciranje u sklopu Programa pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Navedeni program provode u suradnji Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU  i Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. u svojstvu regionalnog koordinatora razvoja za Istarsku  županiju, a cilj mu je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju jedinica lokalne samouprave s nižim indeksom razvijenosti putem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte koji će se u narednom razdoblju kandidirati za financiranje iz ESI fondova.
Direktor Istarske razvojne agencije dr.sc. Boris Sabatti naglasio je da je ostvarena dobra suradnja s jedinicama lokalne samouprave u ovom programu te da će se na tim temeljima nastaviti i dalje s ciljem kvalitetne pripreme projekata i razvoja cjelokupnog teritorija Istarske županije.
Župan Flego je naglasio da je ukupna predviđena vrijednost investicija u projektima ulaganja mahom u komunalnu i socijalnu infrastrukturu veća je od 50 milijuna kuna te da takve projekte treba zasigurno podržati u vidu daljnjeg postupanja prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU.
Županijsko partersko vijeće raspravljalo je i o aktualnom stanju po pitanju nacrta Županijske razvojne strategije do 2020. godine te vezane izrađene Strateške studije utjecaja na okoliš i pravovremene najave javne rasprave koja uskoro slijedi za oba dokumenta.
Utvrđeni strateški okvir Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine temelji se na 4 strateška cilja; povećanju gospodarske konkurentnosti, razvoju ljudskih resursa i visokoj kvaliteti života, jačanju infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima te razvoju, očuvanju i promoviranju istarskog identiteta.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *