Završna konferencija projekta Re.Cen.T. – Training and Contact Points in Istria

9 views |0 comments

U prostorima Zajednice Talijana Pula u srijedu 13. studenog 2008. godine održana je Završna konferencija projekta Training and Contact Points in Istria – Re.Cen.T..
Završna konferencija organizirana je s ciljem okupljanja partnera i suradnika te predstavljanja projektnih rezultata, odnosno ne bi li se pozvanim nezaposlenim ciljnim skupinama predstavili neki od najvažnijih gospodarskih subjekata u Istri, s posebnim osvrtom na mogućnosti zapošljavanja i problematiku deficitarnih kadrova u predstavljenim tvrtkama. Završna konferencija trebala bi doprinijeti širenju informacija između pripadnika ciljnih skupina.
Uz navedeno tema rasprave bila je i kreiranje dugoročnih postavki za rješavanje problema nezaposlenosti kroz razvoj i izobrazbu djelatnika unutar institucija na lokalnom nivou s ciljem provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja usmjerenih na najugroženije skupine nezaposlenih na tržištu rada u Istarskoj županiji.
Sudionici konferencije bili su predstavnici partnera i suradnika na projektu, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Odjela za provođenje međunarodnih projekata, predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, gospodarstvenici te određen broj nezaposlenih educiranih tijekom implementacije projekta.
Re.Cen.T.
Projekt Re.Cen.T. – Regional Centres for Trainings (službeno ime projekta: Training and Contact Points in Istria) odobren je za financiranje iz sredstava programa PHARE 2005 – Aktivne mjere zapošljavanja za skupine kojima prijeti socijalna isključenost.
Opći cilj projekta je promoviranje ekonomske i socijalne kohezije s ciljem  bolje profesionalne integracije najugroženijih skupina društva na tržištu rada.
Specifični cilj projekta je kreiranje dugoročnih postavki za rješavanje problema nezaposlenosti kroz razvoj i izobrazbu djelatnika unutar organizacija na lokalnom nivou, koje će provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na najugroženije skupine nezaposlenih na tržištu rada u Istarskoj županiji.
Ciljne skupine obuhvaćene implementacijom projekta su mladi od 15. do 24. godine te žene starije od 40 godina.
Vodeći partner u projektu je Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., a ostali partneri su Istarska županija, Grad Poreč, Grad Rovinj, Pulski centar za poduzetništvo te ZUM – Udruga za poticanje zapošljavanja i stručno usavršavanje mladih ljudi.
Suradnici projekta su HZZ – Područna služba Pula te gradovi Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Umag i Vodnjan. Ukupna vrijednost projekta je 88.230,10 ‚àö¬¢¬¨√ᬨ¬®, od čega EK sufinancira 88% odnosno 77.642,49 ‚àö¬¢¬¨√ᬨ¬®. Implementacija projekta započela je 27. studenog 2007. i traje 12 mjeseci.
Žene i mladi (15.-24.) – najugroženije skupine nezaposlenih na tržištu rada u Istarskoj županiji
U Istarskoj županiji dvije skupine čine više od polovice ukupnog broja nezaposlenih – mladi do 24. godine i žene starije od 40 godina. Istovremeno, udio žena u dobi od 40. do 54. godine među nezaposlenima iznosi čak 75%. Mladi posjeduju znanje, ali ne i radno iskustvo, dok se žene starije od 40 godina suočavaju s nedostatkom informatičkih i upravljačkih vještina te iskustva u timskom radu.
Na lokalnoj razini ne postoje institucije koje se bave njihovim problemima u mjeri koja bi predstavljala snažnu, individualnu podršku.
Aktivnosti provedene u okviru implementacije projekta:
Edukacija 15 trenera s područja Istarske županije (predstavnici jedinica lokalne samouprave i javnih institucija)Edukacija nezaposlenih (Osposobljavanje nezaposlenih za samozapošljavanje i ECDL – European Computer Driving Licence edukacija za 20 žena starijih od 40 godina)Uspostava info centara za nezaposlene u svakom gradu u Istarskoj županiji Organizacija završne konferencije projekta Promidžbene aktivnosti
Postignuti rezultati
Implementacijom projekta Re.Cen.T. omogućena je izobrazba 15 djelatnika jedinica lokalnih samouprava i javnih institucija u Istarskoj županiji te je na taj način osigurana  profesionalna pomoć pri zapošljavanju ili samozapošljavanju u svakom gradu u županiji.
Razvijena je mreža potpore u obliku Info-centara na lokalnoj razini u kojima je do sada savjete potražilo više od 100 nezaposlenih.
Projekt je povećao razinu znanja i vještina nezaposlenih u Istri. Više od 600 pripadnika nezaposlenih ciljnih skupina sudjelovalo je na edukacijama na temu ‚àö¬¢¬¨√ÑžUvod u poduzetništvo”, od čega je 20-ak polaznika izrazilo želju i pokazalo interes za pokretanje vlastitog  posla. ƒåak 20 visokoobrazovanih nezaposlenih žena starijih od 40 godina polazilo je ECDL edukaciju te im je uručen ECDL certifikat.
U okviru projekta izrađena je web stranica http://www.re-cen-t.org/, putem koje su dostupne informacije vezane uz projekt. Navedena web stranica bit će aktivna i nakon službenog završetka projekta te će redovito biti nadopunjavana obavijestima o raznim budućim edukacijama na području istarskih gradova.
Zaključak
Ovim projektom iskorišteni su već postojeći resursi na lokalnoj razini, a koji uz dodatno educiranje danas služe kao izvor informacija i individualna podrška nezaposlenima. Projekt je pokazao da je sustavna podrška nezaposlenima na regionalnoj razini moguća bez većih ulaganja.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *