Završena I. Konferencije o regionalnom razvoju Jadranske euroregije i Jugoistočne Europe

7 views |0 comments

Potreba za standardizacijom aktivnosti razvojnih agencija, kao glavnih nositelja regionalnog razvoja, istaknula se kao jedan od najznačajnijih zaključaka I. Konferencije o regionalnom razvoju Jadranske euroregije i Jugoistočne Europe. Konferencija, u organizaciji Koordinacije Razvojnih Agencija Jadrana – RAJ, odvijala se od 4. do 6. listopada u šibenskom hotelskom naselju Solaris te je okupila oko 200 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Makedonije, Madžarske, Crne Gore i BIH.
‚àö¬¢¬¨√ÑžRazvojne agencije nastajale su pod različitim okolnostima u različitim vremenskim razdobljima tijekom proteklih sedam godina, sa strane različitih osnivača i različitim zadaćama, temeljnim kapitalom te ostalim posebnostima. ƒåinjenica je da su nakon određenih godina rada postigle vrlo visoku razinu operativnosti, a time i odlično pozicioniranje kao ključne institucije za razvoj na svojim područjima.” – zaključio je tijekom posljednjeg dana Konferencije Darko Lorencin, direktor IDA, jedne od sedam članica RAJ-a.
Prema njegovim riječima, nužno je raditi na daljnjoj standardizaciji aktivnosti koje provode razvojne agencije, vodeći pritom računa o posebnostima područja na kojem djeluju i aktivnostima koje ostvaruju druge institucije za razvoj.
Kako se nadalje posljednjeg dana Konferencije moglo čuti, navedenoj standardizaciji aktivnosti treba težiti iz razloga postojanja razvojnih institucija na lokalnoj i državnoj razini. Glavni bi cilj pri tome bio harmoniziranje aktivnosti i postizanje sinergije kako među institucijama u organizacijskom smislu, tako i u operativnom smislu pri realizaciji programa po određenim područjima. Naime, aktivnosti koje agencije provode vrlo su dinamične, a uslijed procesa pristupanja Europskoj uniji nameću se novi izazovi i nova područja, samim time i nove aktivnosti. Standardizacija aktivnosti u velikoj će mjeri  pridonijeti daljnjem pozicioniranju agencija prema ostalim institucijama, kao i prema vlastitim osnivačima.
RAJ će pokrenuti inicijativu za daljnjim jačim povezivanjem razvojnih agencija u Jadranskoj euroregiji, s ciljem zaštite i korištenja zajedničkog resursa Jadranskog mora te promicanjem kulture i turizma tog područja. Po istoj osnovi promicat će se prekogranična i međuregionalna suradnja s komplementarnim područjima Jugoistočne Europe.
Zakonski okvir, ukoliko se donese, trebao bi valorizirati sva dosad pozitivna iskustva koja razvojne agencije definiraju kao dinamične i fleksibilne institucije. Kada je riječ o zakonodavstvu, neophodno je započeti proces snažnije decentralizacije Republike Hrvatske, čime bi županije i jedinice lokalne samouprave, a samim time i razvojne agencije bile još operativnije i sposobnije za realizaciju značajnijih projekata.
Iskoristiti uspostavljenu suradnju između regionalnih razvojnih agencija za još konkretniju suradnju među županijama, bolju koordinaciju razvojnih planova i zajedničku realizaciju projekata, zajednički su zaključci članica RAJ-a, ali i ostalih razvojnih agencija Jugoistočne Europe prisutnih na šibenskoj Konferenciji.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *