Započela implementacija projekta MET.R.IS.

11 views |0 comments

Dana 30. rujna 2008. potpisan je ugovor o sufinanciranju provedbe projekta MET.R.IS. (Research Centre for Metal Industry in Istrian County), vrijednoga 740.000,00 EUR u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo koji je financiran iz fonda PHARE 2006.
Ugovor je potpisan između Istarske razvojne agencije koja je nositelj projekta, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj. MET.R.IS. je na rang listi projekata koji su odobreni za sufinanciranje ostvario najveći broj bodova ocjenjivačkog povjerenstva i time osvojio prvo mjesto, uz također najveći budžet projekta. Iznos sufinanciranja od strane Europske komisije iznosi 485.440,00 EUR.
Partneri u projektu su Istarska razvojna agencija (IDA), koja je ujedno i nositelj projekta, zatim Istarska županija i talijanska Provincia di Venezia, uz potporu suradnika Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba i Visoke tehničke škole, Politehničkog studija u Puli.
Glavni cilj projekta je stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Istarskoj županiji kako bi se povećala razina provedenih razvojno-istraživačkih projekata i time djelovalo na podizanje konkurentnosti istarske i hrvatske metalne industrije na globalnom tržištu. Specifični cilj projekta je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima u metalnoj industriji u Istarskoj županiji.
Projekt stvaranja istraživačkog centra za metal u Istarskoj županiji podrazumijeva rekonstrukciju objekta i opremanje prostora u kojemu će biti smješten MET.R.IS. Također, predviđeno je osposobljavanje djelatnika Centra za uporabu opreme i provođenje istraživanja, te edukacije usmjerene na studente i poduzetnike u metalnoj industriji. Provedbom projekta MET.R.IS. bit će stvorena infrastrukturna baza za istraživanje i razvoj kao preduvjet razvoja inovacija i primjene novih tehnologija u proizvodnji. MET.R.IS. svojim značenjem, ali i fizičkim smještajem u Puli, predstavlja most suradnje između znanstvenih i razvojnih institucija te gospodarstva.
Osnovne djelatnosti Centra bit će pružanje usluga istraživanja kvalitete proizvoda i materijala te stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja, testiranja prototipova, usluge istraživanja i razvoja za mala i srednja poduzeća te razvoj novih tehnologija.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *