U IDA-i održan drugi Info dan na temu „Europski strukturni i investicijski fondovi kao prilika za razvoj Istarske županije”

17 views |0 comments

U Istarskoj razvojnoj agenciji održan je drugi Info dan na temu „Europski strukturni i investicijski fondovi kao prilika za razvoj Istarske županije” na kojem su  predstavnici Istarske razvojne agencije, Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva predstavili mogućnosti korištenja ESI fondova za razvojne projekte lokalnih javnih dionika.
Tamara Kiršić, stručna savjetnica u Istarskoj razvojnoj agenciji prezentirala je planove i smjerove djelavanja IDA-e u programima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, stavila je naglasak na Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova koji trenutno provodi IDA u suradnji sa Ministarstvom. Jedan od novih programa koje je započelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je i izrada Nacionalne razvojne strategije – NRS-a, ključnog nacionalnog strateškog dokumenta RH za razdoblje do 2030. godine u kojem IDA sudjeluje kao jedan od partnera u procesu izrade. Uloga IDA-e kao regionalnog koordinatora i jednog od ključnih partnera u participativnom procesu izrade NRS-a, prikupljanje je statističkih podataka s područja Istarske županije, izrada analitičkih podloga, definiranje vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva, organizacija participativnih događaja i konferencija te dizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini o važnosti izrade NRS-a. Uz vezanu temu gđa. Kiršić dotakla se i teme finaliziranja Županijske razvojne strategije do 2020.i Strateške procjene utjecaja na okoliš te ulogu IDA-e  u razvoju urbanog područja Pula i ITU instrumentu te ulogu IDA-e u pripremi i provedbi istog.
Izlaganje je nastavila mr.sc. Anica Dobran Černjul, viša savjetnica  za međunarodnu suradnju i europske poslove iz Istarske županije koja je dala pregled razvojnih projekata te otvorenih mogućnosti za razvoj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Predstavila je trenutne projekte koji se provode na protiru Istarske županije kao što su energetska obnova Srednje škole Mate Blažina u Labinu, projekt Kulterra – revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa, opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije OB Pula te izgradnju Paviljona 2 Studentskog centra Pula. Završila je prezentaciju pregledom dosadašnjih iskustava u prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji Istarske županije za razdoblje 2014-2020.
Helga Može Glavan, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva održala je prezentaciju na temu Europski socijalni fond i mogućnosti suradnje u razvojnim projektima javnopravnih tijela u Istarskoj županiji. Europski fond za socijalni razvoj nudi velik broj mogućnosti za financiranje za razne prijavitelje od JLS-a, organizacijama civilnog društva, udrugama, dječjim vrtićima, školama, nevladinim organizacijama, raznim udrugama, sveučilištima, poduzetnicima itd., gdje je gđa. Može Glavan predstavila neke od najznimljivijih programa koji su otvoreni za korisnike u Istarskoj županiji.
Info danu u IDA-i prisustvovalo je tridesetak djelatnika ponajprije javnopravnih tijela Istarske županije; jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te lokalnih akcijskih grupa – LAG, ustanova, javnih poduzeća i sličnih dionika. Aktivnost se provodi u sklopu projekta “Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, nositelja Istarske razvojne agencije, sufinanciranog iz ESI fondova, OPKK 2014.2020., Europskog fonda za regionalni razvoj.
Svrha projekta je jačanje i razvoj mreže podrške za javnopravna tijela u Istarskoj županiji koja prijavljuju projekte za sufinanciranje putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova, što ponajprije podrazumijeva savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata te informiranje i edukaciju o mogućnostima strateškog planiranja i razvoja uz pomoć ESI fondova.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *