Radionica o pripremi projekata prekogranične suradnje

5 views |0 comments

U četvrtak 4. i petak 5. rujna 2008., u Lovranu je održana dvodnevna edukativna radionica za pripremu projekata u okviru Programa prekogranične suradnje IPA CBC Slovenija-Hrvatska.
Seminar je održan u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, nacionalnog koordinacijskog tijela navedenog Programa, a u suradnji s Uredom Vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku, upravljačkim tijelom Programa.
Na seminaru je razrađen način pripreme projekata, odnosno, na konkretnim projektnim prijedlozima napravljena je analiza dionika, problema i ciljeva, izabrana strategija i intervencijska logika, plan aktivnosti te proračun.
Seminaru su prisustvovali predstavnici Istarske, Primorsko-goranske i Karlovačke županije.  

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *