Program IPA Jadranska prekogranična suradnja

3 views |0 comments

U okviru Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja, 31. srpnja 2009. objavljen je prvi poziv za sufinanciranje projekata usmjerenih na jačanje mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima s prihvatljivih područja. Natječaj je otvoren do 29. listopada 2009., a Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. sudjeluje u osam prijavljenih projekata.
Instrument za pomoć u pretpristupnom razdoblju (IPA) zamjenjuje PHARE/IPA/SAPARD i CARDS, odnosno instrumente koji su prethodno postojali i bili usmjereno na pružanje ciljane pomoći državama kandidatkinjama ili potencijalnim kandidatkinjama u Europskoj uniji. IPA se sastoji od pet komponenti – (I) Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, (II) Prekogranična suradnja, (III) Regionalni razvoj, (IV) Razvoj ljudskih potencijala i (V) Ruralni razvoj. Program jadranske prekogranične suradnja podržan je Komponentom II IPA, a sastoji se od četiri prioriteta – (1) Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja, (2) Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika, (3) Pristupačnost i mreže te (4) Tehnička pomoć.
IDA na natječaju sudjeluje sa osam projekata. Najznačajniji je svakako METRIS Plus, usmjeren na nadogradnju i daljnji razvoj Centra za istraživanje metala Istarske županije – MET.R.IS., a u kojemu je IDA nositelj. Višogodišnja suradnja s Regijom Veneto nastavlja se sudjelovanjem u projektima INFINET – Inovative Financing NETwork, usmjerenog na stvaranje jamstvenih instrumenata za financiranje inovativnih MSP-a i SINOP – Creation of an Information System on Partnership Opportunities between the Public and Private Sector, a sa Unioncamere del Veneto projektom Adriatic Economic Cluster Club,čiji je cilj jačanje i povezivanje Clustera.
ZIP FINANCE – Inter-Adriatic institutional cooperation in the field of urban marketing for the conception and implementation of the innovative actions about the attraction of private financing in the local development projects projekt je Općine Chieti talijanske Regije Abruzzo. Glavni cilj projekta stvaranje je standardiziranih usluga namijenjenih stranih ulagačima. U navedenom projektu IDA sudjeluje kao partner. Regija Marche i SVIM iz Ancone  također su dugogodišnji partneri IDA-e te će zajedno sudjelovati u projektu MARK – proMotion of cooperAtion for innovation of adRiatic cross-border research/Knowledge-driven clusters, čiji je cilj podrška lokalnim gospodarskim sektorima i Clusterima te projektu LEVERAGE – Energy Efficient Public Procurement as leverage for Adriatic Euroregion SMEs eco-innovation, kojemu je, kao što i sam naziv govori, glavni cilj jačanje uloge obnovljivih izvora energije i njihove implementacije u najznačajnije gospodarske sektore uključenih područja. Projekt  WE – Women Enterprises – Adriatic network of incubators for women enterprises kandidirat će Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pescara te je to ujedno i posljednji projekt u kojemu je IDA partner.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *