Program inovacije novoosnovanih MSP

19 views |0 comments

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Program Inovacije novoosnovanih MSP. Program se primjenjuje od 20. siječnja 2016. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2017. Na temelju Programa dodjeljivat će se potpore male vrijednosti s ciljem razvoja potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješnog prijenosa inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate te stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Ministarstvo je otvorilo i e-savjetovanje o prijedlogu Upute za prijavitelje za natječaj „Inovacije novoosnovanih MSP“. Dodatne informacije o e-savjetovanju dostupne su ovdje.
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 Povećana inovativnosti MSP–ova.Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do  31.12.2016. odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 22.800.000,00 kuna. Namjena poziva je poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Više informacija potražite ovdje.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *