Poziv javnopravnim tijelima Istarske županije na edukativnu aktivnost „Državne potpore i ESI fondovi“

13 views |0 comments

Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. vas poziva na jednodnevni seminar na temu „Državne potpore i ESI fondovi“ koji će se održati u Istarskoj razvojnoj agenciji, Mletačka 12/IV, 52100, Pula u petak 24. veljače 2017. s početkom u 9.00 sati u trajanju do 15.00 sati.
Seminar se provodi u okviru projekta “Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o.” koji je sufinanciran putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Svrha projekta je jačanje i razvoj mreže podrške za javnopravna tijela u Istarskoj županiji koja prijavljuju projekte za sufinanciranje putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova, što ponajprije podrazumijeva savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata te informiranje i edukaciju o mogućnostima strateškog planiranja i razvoja uz pomoć ESI fondova. Cilj edukacije „Državne potpore i ESI fondovi“ je upoznavanje polaznika o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore.
Seminar će voditi Slaven Tadić, mag. iur.koji je diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U sustavu EU fondova je od 2011. godine. Radio je kao vanjski suradnik poslovnog konzultanta prof. dr. Guste Santinia u Rifin d.o.o. EU fondovima se počeo baviti volontirajući u civilnom sektoru te pišući projekte za Udrugu IKS iz Petrinje. Sudjelovao je na međunarodnim kontakt seminarima koji su imali za cilj povezivanje i sklapanje partnerstva između organizacija unutar EU. Sudjelovao je u izradi desetak projektnih aplikacija za nacionalne i IPA-ine natječaje. Član je PJR tima posljednjih pet godina, danas radi kao voditelj projekata. Radi na poslovima vezanim uz državne potpore, javnu nabavu u EU projektima, razvija projektne prijedloge i savjetuje korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata, s naglaskom na pravne aspekte projekata. Autor je stručnih članaka na području EU fondova i državnih potpora.
Seminar je besplatan za sve sudionike, a prijava je obavezna zbog  bolje organizacije te ograničenog broja sudionika.
Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite slanjem prijavnog obrasca na e-mail alek.dragojevic@ida.hr ili pozivom na broj 052/381-900 ili slanjem prijavnog obrasca na fax 052/381-905 najkasnije do srijede, 22. veljače 2017. godine.
Ovdje možete preuzeti 

Prijavnica_Drzavne_potpore_i_ESI_fonodovi.docx

i

Sadrzaj_Drzavne_potpore_i_ESI_fondovi.pdf

seminara.
Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *