Poticanje ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja

20 views |0 comments

Grad Rovinj je 19. studenog 2014. godine donio Odluku o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja – Rovigno s ciljem pokretanja gospodarskog rasta, razvitka i ostvarenja gospodarske politike Grada Rovinja-Rovigno na području poduzetničkih zona (Gripole-Spinè u Rovinju-Rovigno i Brunelka u Rovinjskom Selu).

Poticajne mjere uređene ovom Odlukom odnose se na ulaganja u gospodarske djelatnosti ako se time zadovoljavaju ekološki standardi i jedan ili više od slijedećih ciljeva:

otvaranje novih radnih mjesta,
unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
veća zaposlenost i izobrazba radnika,
uvođenje novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda,
modernizacija i unaprjeđenje poslovanja,
proizvodnja, pakiranje i plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda pod lokalnom oznakom,
razvoj proizvodnji s višim stupnjem prerade,
povećanje izvoza,
razvoj nove ponude usluga,
povećanje ekoloških standarda proizvodnje (sve vrste eko proizvoda),
dislokacija određenih djelatnosti iz neadekvatnih lokacija neovisno o djelatnosti.

Poticajne mjere:

raspolaganje nekretninama u poduzetničkoj zoni Gripole-Spinè,
sufinanciranje komunalnog doprinosa,
sufinanciranje komunalne naknade,
pomoć za stručnu izobrazbu ili prekvalifikaciju radnika,
subvencioniranje kamatne stope za ulaganje u proizvodne djelatnosti,
potpore za ulaganje u standarde kvalitete,
subvencija troškova polaganja majstorskih i drugih ispita,
financijske potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje.

Iznimno poticajna mjera iz st.1 točke a) ovog članka ne primjenjuje se na poduzetničku zonu Brunelka.

Sporazum o suradnji s Udruženjem obrtnika Rovinj za 2017
Odluka o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
Odluka o izmjenama Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama Grada Rovinja-Rovigno
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone Gripole-Spine
Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada-Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone Gripole-Spine

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *