Objavljena Lista odabranih prijavitelja koji se imaju pravo prijaviti na Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „PODRŠKU RAZVOJU CENTARA KOMPETENCIJA“

17 views |0 comments

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK), Tematskog cilja 1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, Investicijskog prioriteta 1.b., Specifičnog cilja 1.b.2. Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja, jedna od predviđenih aktivnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija s ciljem poboljšanja inovacijskog okruženja i povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru.
Kroz navedeni Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja Centara kompetencija, kojim će prihvatljivim prijaviteljima i njihovim partnerima biti na raspolaganju 105 milijuna eura s maksimalnom vrijednosti potpore po prijavitelju do 15 milijuna eura, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta potaknut će suradnju akademije i industrije kako bi se osigurala poveznica između novih znanstvenih spoznaja i njihove uspješne primjene u gospodarstvu. Centri kompetencija predstavljaju novu vrstu istraživačke infrastrukture neophodne za razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama koja će biti specijalizirana za davanje podrške poslovnom sektoru u istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji inovacija.
Više informacija i listu odabranih prijavitelja pogledajte ovdje.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *