Obavijest poreznim obveznicima o smanjenju visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno dohodak

16 views |0 comments

Porezna uprava može, temeljem zakonskih odredbi, određenim skupinama poreznih obveznika koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje ili su nastavili poslovati u smanjenom opsegu utvrditi predujam poreza na dohodak ili dobit u manjem iznosu, odnosno u iznosu od 0,00 kuna na dva načina, po službenoj dužnosti ili temeljem predanog zahtjeva. 

Porezni obveznici koji su obveznici plaćanja predujmova i koji imaju pravo na smanjenje obveze predujma su:
– fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te dohodak utvrđuju na temelju vođenja poslovnih knjiga i 
– obveznici poreza na dobit. 

Utvrđivanje smanjenja predujma poreza Porezne uprave po službenoj dužnosti
Porezni obveznici koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje temeljem odluka nadležnih institucija (npr. Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Klasa: 810-06/20-01/17, Ur.broj: 511-01-300-20-01 od 19. ožujka 2020.) za koje Porezna uprava ima saznanja, Porezna uprava će „po službenoj dužnosti“ utvrditi predujam poreza na dobit i predujam poreza na dohodak u iznosu od 0,00 kuna.
Ovom mjerom se obuhvaća porezna obveza koja dospijeva na naplatu u ožujku 2020. godine, dakle i predujam za veljaču 2020.  

Utvrđivanje smanjenja predujma temeljem zahtjeva poreznog obveznika
Porezni obveznik koji spada u skupinu poreznih obveznika kod kojih je zbog posebnih okolnosti došlo do smanjenja gospodarske aktivnosti odnosno, ako su naprijed navedene odluke posredno utjecale na smanjenje njihovih poduzetničkih aktivnosti, podnesi zahtjev za smanjenje predujam poreza na dobit odnosno dohodak te se istima predujam poreza može smanjiti, a moguće i na 0,00 kuna.
Kako bi se mogli utvrditi navodi iz zahtjeva porezni obveznik dužan je priložiti slijedeće:
Obveznici poreza na dobit podatke u skladu s člankom 48. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dobit dostavljaju temeljna financijska izvješća za proteklo i tekuće porezno razdoblje (Bilancu i Račun dobiti i gubitka)
Obveznici poreza na dohodak u skladu s člankom 50. Pravilnika o porezu na dohodak obvezni su sastaviti i priložiti obračun koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje 2020. godine 
Svim poreznim obveznicima kojima će se predujam utvrditi u iznosu od 0,00 kuna, u skladu s Odlukom o iznosu koji predstavlja trošak izdavanja rješenja nerazmjeran naplaćenom porezu neće se izdavati rješenja. Uvid u smanjenje predujma poreza na stalno dostupnoj poreznoj knjigovodstvenoj kartici (PKK) imaju svi korisnici sustava ePorezna, a ostali porezni obveznici bit će obaviješteni na primjeren način.

Način predaje zahtjeva

S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstva financija,  Porezna uprava u nastavku podsjeća poduzetnike i građane na načine kojima mogu ispuniti svoje obveze i prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave.
Podsjećamo poduzetnike da za podnošenje svih zahtjeva koriste usluge ePorezna. Ukoliko nisu korisnici usluga ePorezna za potrebe slanja zahtjeva poduzetnici se upućuju na komunikaciju korištenjem servisa “Pišite nam” dostupnim na Internet stranici Porezne uprave, birajući temu ePorezna – JPPU i između ovih dviju podtema: 
1.    Zahtjev za smanjenje predujmova poreza na dohodak 
2.    Zahtjev za smanjenje predujmova poreza na dobit.

Porezna uprava osigurat će nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi poduzetnici ostvarivali svoja prava i ispunili obveze bez potrebe izravnog dolaska u prostorije Porezne uprave.

NAPOMENA!
Poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost te ostvareni dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu i obveznicima poreza na dobit koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu nije moguće smanjiti mjesečni iznos paušalnog poreza koji plaćaju tromjesečno. Navedeni porezni obveznici mogu tražiti odgodu odnosno obročnu otplatu plaćanja poreza u posebnim okolnostima sukladno članku 107.a Općeg poreznog zakona. 
Također napominjemo da se sukladno Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, u slučaju privremene obustave obavljanja djelatnosti porezna obveza za to razdoblje ne utvrđuje.

Više informacija na stranici Porezne uprave.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *