Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu

15 views |0 comments

Istarska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u trajanju od 16. svibnja 2019. godine s početkom u 08.00 sati do 16. kolovoza 2019. godine do 16.00 sati, odnosno do iskorištenja sredstava, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Istarske županije.

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Istarske županije.

Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, te jačati konkurentnost i poticati rast malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost.

Ciljevi ovog Javnog poziva su:

– povećanje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti malih gospodarskih subjekata,

– unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa putem jačanja i modernizacije tehnološke baze malih gospodarskih subjekata,

– jačanje pozicije malih gospodarskih subjekata na tržištu i omogućavanje širenja proizvodnje i proizvodnog asortimana,

– otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih, 

– nabava suvremenih strojeva alata i opreme čime se osnažuje sektor proizvodnih djelatnosti, 

– poticanje inovacija i ubrzanje poslovnih procesa kroz primjenu informatičke tehnologije,

– smanjenje troškova rada i povećanje efikasnosti poslovanja.

 

Nepovratne potpore se dodjeljuju za pokriće do maksimalno 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Porez na dodanu vrijednost te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.

Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do kraja trajanja javnog poziva. 

MJERE:

SUBVENCIONIRANJE ULAGANJA U INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Najviši iznos potpore iznosi 40.000,00 kuna. Potpora može iznositi maksimalno 50% vrijednosti prihvatljivih troškova. 

SUBVENCIONIRANJE NABAVE NOVE OPREME 
Iznos potpore za subvencioniranje nabave nove opreme iznosi najviše 20.000,00 kn. Potpora može iznositi maksimalno 50% vrijednosti prihvatljivih troškova.

JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Iznos potpore za subvencioniranje nabave nove opreme iznosi najviše 80.000,00 kn. Potpora može iznositi maksimalno 50% vrijednosti prihvatljivih troškova.

 

Cijeli sadržaj javnog poziva, poveznicu na prijavni online sustav Istarske županije, obrasce i korisničke upute možete pronaći na poveznici Istarske županije. 

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *