e-Savjetovanje: Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Usluge za MSP-ove putem PPI”

22 views |0 comments

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavještava vas da je 20. veljače 2019. godine na portalu e-Savjetovanje otvoreno novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioriteta 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“; Specifičnog cilja 3a2  „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“.

Svrha Poziva je osiguravanje potpore osnivanju novih poduzeća, povećanju broja aktivnih poduzeća i jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima, kako bi se na taj način pridonijelo ravnomjernijem i uravnoteženom razvoju hrvatskih regija. 

Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju potencijalnih prijavitelja na zahtjeve postupka dodjele i zahtjeve za provedbu projekata kako bi poziv bio usmjeren rješavanju specifičnih problema prijavitelja.
Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na nacrt Uputa uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje na poveznici.

Rok za dostavu komentara, primjedbi i prijedloga na javno savjetovanje je 20. ožujka 2019. godine.
 

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *