Županijsko partnersko vijeće raspravljalo o nacrtu Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine

14 views |0 comments

U petak, 29. siječnja 2016. godine, održana je u prostorima Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. sjednica Županijskog partnerskog vijeća Istarske županije (ŽPV) na temu rasprave nove Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine.
Partnersko vijeće Istarske županije imenovano je od strane župana Istarske županije kao savjetodavno tijelo koje se osniva sukladno načelu partnerstva, transparentnosti, ravnomjerne predstavljenosti, jednakosti i suradnje s ciljem definiranja zajedničkih prioriteta na području Istarske županije te predlaganja i praćenja provedbe razvojnih projekata na razini Istarske županije.
U županijskom partnerskom vijeću Istarske županije, koje broji 33 člana, zastupljeni su temeljem Odluke župana predstavnici sljedećih institucija: Istarske županije, svih istarskih gradova,  Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o, Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula, Hrvatske obrtničke komore – Obrtničke komore Istarske županije, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Pula, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju, Opće bolnice Pula, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Policijske uprave Istarske, Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Vatrogasne zajednice Istarske županije, Saveza sportova Istarske županije, Turističke zajednice Istarske županije, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Talijanske unije, Javne ustanove Natura Histrica, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Konzervatorskog odjela u Puli za područje Istarske županije, Društva Crvenog križa Istarske županije te Savjeta mladih Istarske županije.
Na sjednici ŽPV-a jednoglasno je izabrano Predsjedništvo, pri čemu je mr.sc. Valter Flego imenovan Predsjednikom ŽPV-a, dok je njegovim zamjenikom imenovan dr.sc  Boris Sabatti, direktor Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o.. Nastavo su iz redova članica ŽPV-a jednoglasno imenovani i članovi koji će aktivno djelovati u Partnerskom vijeću statističke regije Jadranske Hrvatske; mr.sc. Valter Flego, dr.sc. Boris Sabatti, Gordana Deranja, predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca te dr.sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč.
Nakon prezentacije nacrta nove Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine uslijedila je konstruktivna rasprava uslijed koje je zaključeno da je strateški okvir strategije dobro posložen te da se usvaja prijedlog budućeg razvoja županije temeljen na 4 strateška cilja: 1. Povećanje gospodarske konkurentnosti; 2. Razvoj ljudskih resursa i visoku kvalitetu života;3. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima; 4. Razvoj, očuvanje i promoviranje istarskog identiteta.
Sljedeći koraci prema finaliziranju dokumenta obuhvaćaju razmatranje sugestija članova ŽPV-a, nakon čega će od polovice do kraja mjeseca veljače 2016. godine završni nacrt biti dostupan za javne konzultacije široj javnosti putem web portala Istarske županije te Istarske razvojne agencije.
Nakon razmatranja komentara pristiglih putem javnih konzultacija planira se tijekom mjeseca travnja 2016. godine usvajanje završne verzije dokumenta na županijskoj Skupštini.
Županijska razvojna strategija je temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije te ključni dokument politike regionalnog razvoja, u kojem se, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske određuju strateški ciljevi i prioriteti održivog društveno-gospodarskog razvoja Istarske županije, uzimajući u obzir prije svega načelo partnerstva te konsenzusa svih relevantnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika o razvojnim potrebama županije.
Predmetni je dokument ključan za buduće programsko razdoblje te je između ostalog usklađen s operativnim programima i strateškim prioritetima razvoja na nacionalnoj  i europskoj razini, s ciljem što boljeg planskog financiranja projekata i putem EU fondova.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *