Završna konferencija projekta ReSNet – “Regional Stakeholders’ Network”

9 views |0 comments

U petak, 20. siječnja 2011. godine u prostorima Istarske razvojne agencije (IDA) u Puli održana  je Završna konferencija projekta ReSNet – “Regional Stakeholders’ Network” (Regionalna mreža dionika).
Projekt ReSNet financiran je EU sredstvima u okviru  IV. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA – Razvoj ljudskih resursa,  na natječaju Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3, a usmjeren je na poticanje multi institucionalnog pristupa u kreiranju i provedbi aktivnih politika i mjera na regionalnim tržištima rada u Istarskoj, Dubrovačko-Neretvanskoj i Vukovarsko-Srijemskoj županiji.
Nositelj projekta bila je Istarska razvojna agencija, a partneri: HRAST- razvojna agencija Vukovarsko-Srijemske županije, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Istarske županije te Hrvatski zavod za zapošljavanje – područne službe Pula, Dubrovnik i Vukovar.
Cilj završne konferencije bio je okupiti partnere i ključne dionike na regionalnom tržištu rada te prezentirati projektne rezultate i perspektive za razvoj budućih projekata u predmetnom području.
Ciljevi projekta bili su usmjereni na stvaranje formalne mreže ključnih dionika na regionalnom tržištu rada, analizu potreba poslodavaca te povećanje razine znanja i vještina nezaposlenih s nižom stručnom spremom kao bi postali što konkurentnija radna snaga.
Aktivnosti projekta uključivale su: upravljanje projektom, nabavu opreme, izradu metodologije za istraživanje potražnje na tržištu rada, prikupljanje podataka za kreiranje metodologije praćenja promjena na tržištu rada, studijski posjet u Sloveniju – prijenos znanja i iskustva u korištenju Europskog socijalnog fonda, odabir 45 nezaposlenih osoba niže stručne spreme koje su uključene u obrazovne aktivnosti na projektu (15 iz Istarske, 15 iz Dubrovačko-Neretvanske i 15 iz Vukovarsko-Srijemske županije), organizaciju i provedbu edukacija za 45 nezaposlenih polaznika , te promociju projekta (promotivni materijali, web stranica,  završna konferencija).
Ukupna vrijednost projekta je 131.867,95 EUR, od čega se iz sredstava Europske Unije kroz program IPA sufinanciralo 75,82 % odnosno 99.983,69.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *