Završna konferencija projekta AsviLoc

8 views |0 comments

U gradu Urbinu, u talijanskoj Regiji Marche, od 22. do 23. rujna odvijala se završna konferencija projekta AsviLoc.
Prvi dan konferencije bio je namijenjen održavanju triju tematskih okruglih stolova: mreža razvojnih agencija; RRA i podrška MSP-u, koji je moderirao direktor IDA-e Darko Lorencin te međunarodna dimenzija RRA.
Drugog dana predstavljeni su rezultati projekta.
U ime Istarske županije, o ulozi razvojnih agencija govorio je podžupan Valerio Drandić.

Conferenza_AsviLoc_It.pdf

cahier_de_bord_final_version.pdf

   
O projektu
Projekt AsviLoc (Integration among Local Development Agencies to promote territories and SMEs systems in Adriatic Cross Border Regions) realiziran je u okviru Adriatic Cross-border New Neighbourhood Interreg – CARDS/PHARE programa.
Glavni cilj projekta stvaranje je i poticanje suradnje između malih i srednjih poduzetnika obiju jadranskih obala te jačanje strateške uloge regionalnih razvojnih agencija (RRA) u svrhu poticanja inovacija, suradnje, procesa internacionalizacije i mobilnosti ljudskih resursa.
Glavne aktivnosti projekta su: analiza i proučavanje ciljanih područja; stvaranje prekogranične mreže agencija za gospodarski razvoj te promocija odnosa i integracije jadranskih MSP-a i lokalnih razvojnih agencija.  Vodeći partner projekta je Sviluppo Marche (Italija), a u projektu sudjeluju i Consorzio per lo Sviluppo del Polesine CONSVIPO (Italija), Provincia di Isernia (Italija), INFORMEST Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale (Italija), Lokalna ekonomska razvojna agencija – LEDA Vinkovci (Hrvatska), Istarska razvojna agencija – IDA (Hrvatska), Teuleda – Local Economic Development Agency in Shkodra (Albanija), Agencija za promociju inostranih ulaganja  FIPA Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA (Srbija).
Krajnji korisnici projekta su regionalne razvojne agencije partnerskih zemalja članica EU, kao i one  zemalja koje nisu članice EU, JLS jadranskog okruženja, mali i srednji poduzetnici zemalja uključenih u projekt, trgovačka udruženja, sindikati i gospodarske komore te postojeća udruženja razvojnih agencija – EURADA, AIDA i sl.
Ciljevi projekta su jačanje gospodarske suradnje zemalja jadranskog okruženja i poticanje suradnje MSP-a; izrada analize postojećih regionalnih razvojnih agencija te izrada smjernica njihova daljnjeg funkcioniranja i utjecaja na MSP; promocija strateške uloge razvojnih agencija u razvoju MSP-a te poticanju razvoja inovacija, međunarodne suradnje i modernizacije proizvodnih procesa;razmjena know-howa razvojnih agencija uključenih u projekt; stvaranje trajne prekogranične mreže razvojnih agencija; promocija gospodarskog i institucionalnog partnerstva zemalja jadranskog okruženja, odnosno regija članica Jadranske euroregije.
U okviru projekta izrađena je analiza o operativnom načinu provođenja ativnosti razvojnih agencija te značaju njihova utjecaja na socio-ekonomski razvoj okruženja aktivnosti. Temeljem navedene analize, zaključeno je da se princip rada regionalnih razvojnih agencija (RRA) u okviru talijanskih regija sudionica projekta i onih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Albaniji uvelike razlikuje. Talijanske RRA funkcioniraju kao posrednici između poduzetnika i raznih institucija poput gospodarskih i obrtničkih komora, dok se one u državama istočnejadranske obale usmjeravaju na direktnu podršku poduzetnicima. Naime, projekt AsviLoc usmjeren je upravo na uočavanje specifičnosti i različitosti RRA partnerskih zemalja te prijenos know-howa s ciljem jačanja podrške razvoju MSP-a, odnosno daljnjeg poboljšanja kvaliteta usluga koje RRA pružaju poduzetnicima. Sukladno rezultatima provedene analize, zaključeno je da bi temeljne odrednice svake RRA trebale biti planiranje, implementacija projekata, podrška MSP-a te promocija/marketing vlastitog okruženja. Također, utvrđena je nužnost standardizacije aktivnosti razvojnih agencija, kao glavnih nositelja regionalnog razvoja.
Implementacija projekta obuhvatila je i organizaciju B2B susreta u Beogradu, izradu web stranice projekta http://www.asviloc.eu/ te niz aktivnosti usmjerenih na stvaranje zajedničke strategije razvoja Jadranske euroregije te edukaciju poduzetnika s ciljem povećanja njihove  kompetitivnosti na europskom tržištu.
Ukupna vrijednost projekta je 552.182,14 eura, od čega je za aktivnosti IDA-e bilo namijenjeno 25.422,38 eura.
Trajanje projekta je 13 mjeseci, ugovorene aktivnosti hrvatske strane privedene su kraju u kolovozu 2008. godine, a projekt je službeno okončan 23. rujna 2008., završnom konferencijom u talijanskom gradu Urbinu.  
Suradnja partnera u projektu AsviLoc nastavlja se projektom AsviLoc +, nedavno kandidiranom na natječaj SEE.   

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *