Uspostavljen lokalni odbor za energiju Istarske županije

17 views |0 comments

Portfelj Istarske razvojne agencije od 35 razvojnih projekata, ukupne vrijednosti veće od 40 milijuna eura, koji se financiraju iz EU izvora raste svakim danom, naglasio je njezin direktor dr.sc. Boris Sabatti te istaknuo kako je i projekt EMPOWERING jedan u nizu primjera uspješnog povlačenja sredstava iz Europske unije.
Projekt EMPOWERING (Empowering Local Public Authorities to Build Integrated Sustainable Energy Strategies) odobren je za financiranje u okviru programa HORIZON 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.497.003,75 eura, a Istarska razvojna agencija sudjeluje u projektu s budžetom od 128.375,00 eura koji je 100% sufinanciran od strane Europske komisije. U projektu sudjeluje 8 partnera iz ukupno 7 zemalja članica s vodećim partnerom Sviluppo Marche SpA. Projekt je s implemetacijom započeo u veljači 2016. godine, a traje 36 mjeseci.
U sklopu projekta EMPOWERING  bit će provedena analiza stanja u sektoru energetike te usvajanje novog i nadogradnja postojećeg Akcijskog plana održivog korištenja energije uključenih općina i gradova, a što će ih u konačnici približiti cilju postanka energetski održive zajednice. Općine i gradovi uključeni u projekt dobit će potporu regionalnih razvojnih i regionalnih energetskih agencija uključenih u projekt, te realizirati aktivnosti koje će znatno nadilaziti ciljeve 20-20-20 zadane od strane Europske unije. Upravo je ulaganje u područje energetske učinkovitosti istraživanja i razvoja ključ jačanja konkurentnosti gospodarstva, istaknuo je Sabatti te je dodao kako aktivnosti ovoga projekta podrazumijevaju zajedničku strategiju u cilju smanjenja emisija CO2 i povećanja energetske efikasnosti u regiji. Ne bi li postigli navedeni cilj, partneri u projektu polazit će edukacije te biti uključeni u razne aktivnosti usmjerene na podizanja svijesti o uravnoteženom korištenju energije. 
Jedan od specifičnih ciljeva projekta EMPOWERING je i uspostava lokalnih odbora za energiju. Lokani odbori za energiju uspostavljaju se s ciljem razmjene iskustava u sektorima integrirane energije, održive urbane mobilnosti, uporabe zemljišta i inovativnih rješenja financiranja. U prostorijama Istarske razvojne agencije, 30. siječnja 2017. oformljen je lokalni odbor za energiju kojeg sačinjavaju predstavnici 7 istarskih gradova: Labina, Novigrada, Pazina, Poreča, Pule, Rovinja i Vodnjana.
Projekt EMPOWERING neće samo potaknuti razvoj, nadogradnju i implementaciju akcijskih planova  za održivu energiju do 2030. godine, već će i oblikovati energetsku viziju regija uključenih u projekt koja će biti u skladu s prioritetima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova (ERDF i ESF) u razdoblju 2014.-2020., čime će se pridonijeti učinkovitijem financijskom iskorištavanju EU sredstava.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *