U tijeku radionica Vještine upravljanja projektom

18 views |0 comments

U tijeku je prvi dan trodnevne radionice Vještine upravljanja projektom (PCM), u organizaciji Istarske razvojne agencije za potrebe izobrazbe djelatnika javnog sektora Istarske županije. Radionica se provodi u okviru projekta “Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o.” koji je sufinanciran putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Edukacija obuhvaća sljedeće teme: obaveze prijavitelja i partnera na početku provedbe, periodičko izvještavanje i zahtjevi za nadoknadom sredstava (ZNS), prikupljanje i oblikovanje dokaza za realizaciju aktivnosti i postizanje indikatora ciljeva. Praktični rad uključuje vježbe za izradu plana nabave, planiranje i praćenje novčanog tijeka, odabir vrste ugovora za usluge vanjskih stručnjaka, izradu ZNS-a i druge vježbe s primjerima obrazaca za nabavu, ugovaranje i izvještavanje. Edukacija je namijenjena stručnjacima koji već imaju predznanje u planiranju i izradi projektnih prijava.
Radionicu  vodi Karolina Horvatinčić, MBA, zaposlena u Institutu za razvoj i međunarodne odnose, ima bogato iskustvo u upravljanju domaćim i međunarodnim projektima. Konzultant je na pripremi i provedbi strateških projekata financiranih sredstvima Europske unije. Sudjeluje na projektima izrade strategija za lokalni i regionalni razvoj, zaštitu okoliša i održivi turizam.  

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *