U tijeku 1. Konferencija razvojnih institucija Republike Hrvatske

6 views |0 comments

Na konferenciji sudjeluju predstavnici razvojnih institucija, među kojima i direktor IDA-e Darko Lorencin, potom predstavnici jedinica lokalne samouoprave i resornih ministarstava iz Republike Hrvatske, te predstavnici razvojnih institucija iz Slovenije i BiH.
Teme konferencije su:
predstavljanje razvojnih institucija koje djeluju u Republici Hrvatskoj, njihovih aktivnosti i dosadašnjih rezultata, te perspektiva za daljnji razvoj resorna ministarstva i državne agencije koje surađuju sa razvojnim institucijama (SDURF, MMTPR, MINGORP, APIU, i sl.) predstavit će napredak u kreiranju politike integriranog regionalnog razvitka i potpore koje se od strane državnih institucija pružaju razvojnim inicijativama jedinica lokalne samouprave, te mogućnosti suradnje državnih institucija i razvojnih institucija na lokalnom i regionalnom nivou (uz panel diskusiju)međunarodne potporne institucije (USAID i UNDP) koje djeluju u Republici Hrvatskoj predstavit će mogućnosti suradnje i potpore koje razvojne institucije iz RH mogu ostvariti za svoje aktivnosti predstavljanje modela razvojnih institucija iz Republike Slovenije, njihova iskustva u radu u pretpristupnoj fazi prije ulaska u EU, te sadašnje aktivnosti kada je Slovenija punopravna članica EUpredstavljanje gostiju iz razvojnih institucija Bosne i Hercegovine zajednička priprema strategije razvoja i unapređenja poslovanja svih razvojnih insititucija na području Republike Hrvatske

Agenda__konferencija.doc

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *