U Rijeci održana radionica za izradu SWOT analize Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske

21 views |0 comments

U ponedjeljak,  14. prosinca 2015. godine u Rijeci, u prostorima STEP RI – Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci, održana je radionica fokusirana na izradu SWOT analize nove Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2020. godine. SWOT radionica u kojoj je sudjelovalo više od 50 predstavnika Istarske, Primorsko-goranske te Ličko-senjske županije održana je u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te uz potporu Ekonomskog instituta Zagreb, koji u procesu djeluje u funkciji konzultanta. Sudionici radionice podijeljeni u tematske radne skupine raspravljali su o vlastitim razvojnim snagama i slabostima te vanjskim uvjetovanim prijetnjama i prilikama u područjima gospodarstva, društva, prostora i okoliša te razvojnog upravljanja.
Cilj  SWOT radionica, koje se u istom opsegu provode diljem RH za unaprijed definirane teritorijalne cjeline je identificirati razvojne probleme uzrokovane, s jedne strane sektorskim politikama koje nedovoljno uzimaju u obzir razvojne posebnosti pojedinih područja u Republici Hrvatskoj, i s druge strane razvojne potrebe takvih područja zbog njihovih razvojnih specifičnosti (geografija, demografija, ekonomsko zaostajanje, povijesno naslijeđe i dr.). Na osnovi analiza prikupljenih na razini cijele Republike Hrvatske bit će pripremljena Strategija regionalnog razvoja RH u okviru koje će na nacionalnoj razini biti identificirani ciljevi, prioriteti i mjere te čijom provedbom će se nastojati doprinijeti rješavanju identificiranih problema i potreba na regionalnoj i lokalnoj razini.
Istarska razvojna agencija je kao regionalni koordinator razvoja za Istarsku županiju dobila zadatak formirati  sukladno naputku MRRFEU-a radnu skupinu relevantnih dionika iz Istarske županije, koji će dati svoj doprinos izradi Strategije regionalnoga razvoja.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *