U okviru projekta NEXT organizirana radna skupina

4 views |0 comments

U okviru projekta NEXT, Istarska razvojna agencija (IDA) organizirala je radnu skupinu orijentiranu prema donositeljima odluka, sveučilištima, istraživačkim institucijama i privatnom sektoru. Sastanak je održan 3. lipnja 2014 u Puli. Aktivnosti predstavljene na sastanku imaju za cilj uspostavu suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u lokalnom području, čime se doprinosi u razvoju prekogranične kolaborativne tehnološke platforme, razmjeni znanja, vještina i iskustva istraživača centra METRIS s ostalim istraživačima u prekograničnim regijama uključenim u projekt.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *