U IDA-I ODRŽAN OKRUGLI STOL U SKLOPU PROJEKTA METRO NA TEMU POBOLJŠANJA KVALITETE I ODRŽIVOSTI OKOLIŠA U POMORSKOM PRIJEVOZU

11 views |0 comments

U četvrtak, 27. veljače 2020. godine u Istarskoj razvojnoj agenciji održan je okrugli stol  u sklopu projekta METRO – Maritime Environment-friendly TRanspOrt systems na temu „Identifikacija potreba u pomorskom prijevozu Istarske županije i razvoj eko-inovativnih rješenja“, a koji je popratilo 30-ak zainteresiranih sudionika iz privatnog i javnog sektora iz područja brodogradnje, turizma i pomorstva.

Na okruglom stolu, u organizaciji Istarske razvojne agencije, sudjelovali su predstavnici projektnih partnera Tehnomont Brodogradilište Pula, Tehnički i Pomorski fakultet iz Rijeke, zatim tvrtka Tema d.o.o. iz Pule,  predstavnici Lučkih uprava Pula, Rovinj, Poreč, Umag-Novigrad i Rabac, Lučke kapetanije Pula, turističkih agencija, predstavnici Istarske razvojne turističke agencije, Istarske županije i HGK.  

Direktor Istarske razvojne agencije, dr.sc. Boris Sabatti ističe da je projekt METRO nova prilika za poboljšanje kvalitete, sigurnosti i održivosti u pomorskom i obalnom prijevozu u prekograničnom području Italije i Hrvatske te je izrazio zadovoljstvo prilikom za suradnju u ovakvom projektnom partnerstvu na međunarodnoj razini, koje osim subjekata iz javnog i akademskog miljea uključuje i 2 jaka gospodarska subjekta kao partnere – Tehnomont brodogradilište Pula s domaće strane te tvrtku Wärtsilä Italia s talijanske strane. Istaknuo je da je IDA zahvaljujući održanom okruglom stolu dobila brojne korisne informacije koje se odnose na trenutne potrebe istarskih luka i planove njihova razvoja kada se govori o mobilnosti putnika.

Nastojati ćemo dobivene informacije i zaključke sa okruglog stola usmjeriti prema osmišljavanju i implementaciji pilot projekta u Istarskoj županiji, koji predstavlja jednu od aktivnosti IDA-e u okviru projekta, a isti bi trebao poboljšati logistiku praćenja prometa putnika i omogućiti razvoj multimodalnosti čime će se povećati kvaliteta putničkog prijevoza kao i njegov turistički potencijal, ističe Sabatti. 

Voditelj projekta prodaje u tvrtki Tehnomont Brodogradilište Pula d.o.o., Mitja Koštomaj ističe da uz suradnju ostalih partnera u METRO projektu, naglasak u fazi projektiranja hibridnih plovila usmjerit će se prema smanjenju energetske potrošnje brodova te podizanje njihovih ekoloških standarda. Smanjenje energetske potrošnje moguće je primjenom čitavog niza tehnoloških rješenja. Od korištenja kvalitetnijih materijala preko primjene složenih senzora i kontrolnih sustava za sve segmente rada motora, optimalizacije termalnih reakcija i sagorijevanja, ali i efikasnije kontrole navigacijskog sustava, optimalnog rasporeda tereta, pa sve do smanjivanja emisije štetnih plinova i orijentacije na hibridni pristup korištenja dodatnih izvora obnovljive energije, ističe Koštomaj.

Dr.sc. Branimir Ružojčić, direktor i vlasnik tvrtke TEMA d.o.o. iz Pule, u samim počecima poslovanja svoje tvrtke počeo je razvijati sinkrone motore sa permanentnim magnetima, što još i danas predstavlja najnapredniju tehnologiju u industriji elektro motora. Istaknuo je kako je budućnost svjetske brodogradnje orijentirana upravo na proizvodnju električnih brodova s ciljem smanjenja zagađenja okoliša, a s obzirom da Istarska županija ima dugogodišnju tradiciju brodogradnje kao i potrebna znanja, vještine i resurse, pravac njezina razvoja mora također biti usmjeren na proizvodnju inovativnih, novih generacija brodova i tipova motora.

Predstavnik Pomorskog fakulteta iz Rijeke, dr.sc. Damir Zec, koji zajedno s IDA-om i ostalim partnerima sudjeluje u projektu METRO, predstavio je projektne aktivnosti koje se odnose na analizu postojeće infrastrukture glede razvoja punionica za hibridna plovila i maritimnu analizu plovnih puteva na području Istarske županije. U fokusu projektnih aktivnosti je postojeća trajektna linija Brestova – Porozina u okviru koje se ispituju mogućnosti za daljnji razvoj navedene infrastrukture, ističe Zec.

Glavni cilj projekta METRO, ukupne vrijednosti 22 milijuna kuna, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. je poboljšati kvalitetu, sigurnost i održivost okoliša u pomorskom prijevozu promovirajući multimodalnost i eko-inovativna rješenja za pomorski i obalni prijevoz u programskom području Italije i Hrvatske.

Ukupni budžet projektnih partnera iz Istarske županije, IDA-e i tvrtke Tehnomont Brodogradilište Pula d.o.o. za provedbu projektnih aktivnosti iznosi 7 milijuna kuna.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *