Seminar “Promjene u poslovanju nakon ulaska RH u EU”

5 views |0 comments

HGK-Županijska komora Pula u suradnji s Centrom za poslovne informacije HGK organizira seminar “Promjene u poslovanju nakon ulaska RH u EU”, koji će se održati 18. travnja u HGK-ŽK Pula.
Republika Hrvatska pristupanjem u EU od 1. srpnja 2013. primjenjuje zajedničku trgovinsku politiku EU, sve njezine pravne propise, mjere trgovinske politike i sve ugovore koje je EU sklopila s trećim zemljama, bilo da su to ugovori o slobodnoj trgovini, gospodarskom partnerstvu, stabilizaciji i pridruživanju ili pak jednostrane povlastice koje EU odobrava zemljama u razvoju, a nacionalni propisi o trgovini, te svi ugovori o slobodnoj trgovini koje je sklopila RH stavljaju se izvan snage.
O ključnim promjenama koje donosi primjena zajedničke trgovinske politike kako na jedinstvenom europskom tržištu, tako i na tržištima trećih zemalja s kojima EU ima razvijenu mrežu ugovornih odnosa predavanje će održati Lidija Švaljek, direktorica Centra za poslovne informacije HGK.
Program seminara:
11,00 – 11,15 Uvodni pozdrav i predstavljanje11,15 – 12,00 Republika Hrvatska i zajednička trgovinska politika Europske unije 12,00 – 12,15 Pauza 12,15 – 13,00 Ugovori o slobodnoj trgovini EU, pravila o podrijetlu13,00 – 14,00 Pitanja i odgovori
Za sudionike je sudjelovanje na seminaru besplatno, a zbog ograničenog broja sudionika prijave će se zaprimati do 16. travnja ili ranije (u slučaju popunjenja grupe). Kontakt osoba za prijave u HGK-ŽK Pula je Koraljka Vitasović, tel: 378-135, e-mail:kvitasovic@hgk.hr.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *