Radionica “Komunikacija – kako uspješnije komunicirati”

5 views |0 comments

Interaktivnu radionicu organiziraju HGK ŽK Pula i Društvo psihologa Istre kao prvu u nizu od sedam radionica i seminara u cilju poboljšanja kompetencija zaposlenih u gospodarstvu u području komunikacije, kreativnosti, nošenja sa stresom, upravljanja vremenom i promjenama, timskog rada.
Cilj je interaktivne radionice osvijestiti proces komunikacije, upoznati principe i načine komunikacije te poboljšati vlastito komuniciranje.
Radionica je namijenjena svima koji žele saznati više o komunikaciji i načinu uspješnijeg svakodnevnog komuniciranja.
Sadržaj radionice:
Definirati što je komunikacija, predrasude vezane uz komunikaciju.Obrazložiti elemente i načela komunikacijskog procesa te uspješnu komunikaciju.Osvijestiti najvažnija načela komuniciranja.Uočiti vlastite sposobnosti i vještinu komunikacije.Uvidjeti važnost neverbalne komunikacije i njenu specifičnost.Poboljšati verbalnu komunikaciju.
Broj sudionika je ograničen. Prijave će se zaprimati do 10. travnja ili ranije (u slučaju popunjenja grupe).
Informacije i prijave u ŽK Pula: Koraljka Vitasović, tel. 378-135, e-mail: kvitasovic@hgk.hr.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *