Predstavnici IDA-e sudjelovali na sastanku partnera Smart Inno projekta

18 views |0 comments

Dana 17. i 18. veljače 2016. u gradu Bariju, Italija, održan je transnacionalni sastanak projektnih partnera projekta Smart Inno, kojem su prisustvovali predstavnici Istarske razvojne agencije i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. U sklopu šestog transnacionalnog sastanaka projektnih partnera održana je i Regionalna konferencija partnera domaćina Tecnopolis PST iz Barija.
Prvog dana sastanka održane su prezentacije pojedinih partnera te su predstavljeni dosadašnji rezultati te upute za buduće korake u projektu. Istarska razvojna agencija predvodi radni paket broj četiri gdje su predstavljeni dosadašnji rezultati te web platforma koja je bila glavni output u tom radnom paketu (http://www.adriaticinnovationhub.com/).
Nova web platforma Smart Inno projekta je jedinstveno središte za prikupljanje informacija, koje su  potrebne za razvoj inovativnih poslovnih projekata i promicanje inovativnih procesa na području  Jadransko – jonske regije. Cilj platforme je unaprijediti suradnju i poticanje inovacijskih procesa u cijeloj regiji, pružajući svim zainteresiranim korisnicima usluge informiranja koje su im potrebne za rast te mogućnosti povezivanja sa drugim korisnicima ili institucijama.
EU projekt SMART INNO (Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic) je strateški projekt u trajanju od 28 mjeseci ukupne vrijednosti 5.046.560,64 eura gdje  IDA-i osigurava budžet od 227.245,52 eura, a radi se o sektoru  istraživanja i razvoja. Budući da se radi o velikoj vrijednosti projekta te proces evaluacije je prilično dugačak, na zahtjev vodećeg partnera, Provincije Rimini,  projekt je dobio službeno odobrenje za produljenje u trajanju od 6 mjeseci. Predviđeni kraj projekta u ožujku 2016. odgađa se za 31. rujna 2016. godine. 

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *