Predstavnici IDA-e sudjelovali na sastanku partnera Smart inno projekta

18 views |0 comments

U sklopu međunarodnog Inovacijskog investicijskog foruma Jadransko-jonske regije održan je i sastanak projektnih partnera Smart inno projekta. Forum se održao 24. i 25. rujna 2015. na otoku Krfu u Grčkoj, gdje su Istarska razvojna agencija i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  sudjelovali na forumu i sastanku projektnih partnera zajedničkog EU projekta Smart inno.Inovacijski investicijski forum imao je glavni cilj privući sve potencijalne investitore tj. poslovne anđele te stvoriti mrežu poslovnih anđela Jadransko-jonske regije. Sama mreža omogućavat će umrežavanje svih dionika, olakšati će komunikaciju i pristup alternativnim izvorima financiranja, kreiranje i dijeljenje inovacija i tehnološkog transfera između Sveučilišta, posredničkih organizacija i malog i srednjeg poduzetništva. U ime IDA-e i Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule na forumu su predstavljeni  hrvatski predstavnici poslovnih anđela, udruga poslovnih anđela CRANE, neprofitna udruga koja okuplja privatne investitore koji su zainteresirani za ulaganja u inovativne tvrtke u ranom stadiju razvoja. Nakon uspješnog dvodnovnog foruma postavljeni su temelji za početak razvoja nove mreže poslovnih anđela Jadransko-jonske regije (Adriatic Ionian Business Innovation Network). U sklopu foruma održan je i sastanak projektnih partnera Smart inno projekta gdje su predstavljeni dosadašnji rezultati rada te nadolazeće aktivnosti u projektu. IDA je predstavila svoj novootvoreni Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije koji je opremljen u sklopu projekta. EU projekt SMART INNO (Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic) je strateški projekt u trajanju od 28 mjeseci ukupne vrijednosti 5.046.560,64 eura gdje  IDA-i osigurava budžet od 227.245,52 eura, a radi se o sektoru  istraživanja i razvoja.   

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *