Predstavljeni nacrti akcijskih planova provedbe Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine

5 views |0 comments

Sukladno najavama, Ministarstvo turizma intenzivno radi na primjeni Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine, koju je u travnju usvojio Hrvatski sabor. Od 26 mjera turističke politike koje je definirala Strategija, započela je primjena 18 mjera. Dodatno, Ministarstvo turizma i Institut za turizam pripremaju akcijske planove za šest turističkih proizvoda od strateškog značaja za daljnji razvoj turizma. Tako su ovoga tjedna u Ministarstvu turizma predstavnicima javnog, privatnog, civilnog i znanstvenog sektora, koji kao dionici i sudjeluju u njihovoj izradi, po prvi puta predstavljeni nacrti akcijskih planova i to redom za „Nacionalni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva“, „Nacionalni program unaprjeđenja obiteljskog smještaja“, „Nacionalni program unaprjeđenja ponude malih i obiteljskih hotela“, „Nacionalni program razvoja kongresne ponude“, „Nacionalni program razvoja socijalnog turizma“ i „Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu“.  Akcijski planovi dat će detaljne smjernice i konkrente aktivnosti kako ostvariti ciljeve koje nam je zadala Strategija razvoja turizma te će biti podloga za pripremu projekata koji će se financirati iz fondova EU. Upravo korištenje EU fondova bit će jedna od glavnih poluga provedbe Strategije razvoja turizma. Svi zainteresirani do 11. prosinca imaju mogućnost uključiti se u raspravu o pojedinom dokumentu, odnosno putem e-maila slati konkretne primjedbe i prijedloge, a svi dokumenti dostupni su na služnim stranicama Ministarstva turizma.  Izvor: http://www.mint.hr/default.aspx?id=11663

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *