Poziv na seminar „Programi EU: Uvod u Strukturne fondove i Kohezijski fond”

7 views |0 comments

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. u suradnji s Istarskom županijom i Ministarstvom  regionalnog razvoja i fondova Europske unije poziva Vas na seminar na temu „PROGRAMI EU: UVOD U STRUKTURNE FONDOVE I KOHEZIJSKI FOND“ koji će biti održan u četvrtak, 31. listopada 2013. od 09.00 do 16.00 sati  u prostorima gradske vijećnice grada Umaga, G. Garibaldija 6, 52470  Umag.
Seminar se provodi u okviru provedbe edukacija za djelatnike javnog sektora na lokalnoj i područnoj (regionalnog) razini u Istarskoj županiji, s ciljem jačanja ljudskih potencijala za učinkovito korištenje EU fondova u nadolazećem razdoblju. Navedenu aktivnost bespovratnim sredstvima potpomaže Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU unutar potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2013. godinu.
Seminar će voditi Aleksandra Janjić, diplomirana pravnica koja  je kroz 17 godina rada u udrugama stekla veliko iskustvo na području prikupljanja sredstava te izrade projekata. S izradom i provedbom projekata se upoznala tijekom izrade i provedbe projekata u okviru USAID programa kada je sudjelovala u izradi i provedbi programa financiranih u partnerstvu sa organizacijama ADF, AED te Mercy Corps. Do danas je sudjelovala u izradi i provedbi dvadesetak velikih projekata financiranih iz sredstava različitih programa kao i EU fondova. Trenutno radi u Organizaciji za građanske inicijative kao razvojna direktorica te je direktno odgovorna za prikupljanje sredstava za rad organizacije kao i za strateški razvoj organizacije.
Seminar je besplatan za sve sudionike, a prijava je obavezna zbog  bolje organizacije te ograničenog broja sudionika.
Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite na telefon 052/381-900 ili da ispunjeni prijavni obrazac pošaljete na fax 052/381-905 ili na e-mail alek.dragojevic@ida.hr  najkasnije do utorka, 29. listopada 2013. godine.
Ovdje možete preuzeti 

Prijavnica_-_Uvod_u_Strukturne_fondove_i_Kohezijski_fond.doc

te

Sadrzaj_Uvod_u_strukturne_fondove_i_kohezijski_fond.pdf

seminara.
Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite.
S poštovanjem,
dr.sc. Boris Sabatti, v.r.
Direktor

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *