Poziv na seminar „Korištenje ICT alata u planiranju i provedbi EU projekata”

8 views |0 comments

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. u suradnji s Istarskom županijom i Ministarstvom  regionalnog razvoja i fondova Europske unije poziva Vas na dvodnevni seminar na temu „KORIŠTENJE ICT ALATA U PLANIRANJU I PROVEDBI EU PROJEKATA“ koji će biti održan prema sljedećem rasporedu:
l. četvrtak, 12. rujna 2013. od 09.00 do 16.00 sati – Osnovne tehnike planiranja i praćenja projekata
ll. petak, 13. rujna 2013. od 09.00 do 16.00 sati – Praktična primjena ICT alata u praćenju EU projekata
Mjesto događanja:  Algebra centar – Pula, Ciscuttijeva 2, 52000 Pula
Seminar se provodi u okviru provedbe edukacija za djelatnike javnog sektora na lokalnoj i područnoj (regionalnog) razini u Istarskoj županiji, s ciljem jačanja ljudskih potencijala za učinkovito korištenje EU fondova u nadolazećem razdoblju. Navedenu aktivnost bespovratnim sredstvima potpomaže Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU unutar potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2013. godinu.
Semiar će voditi Tomislav Rastovski koji je certificirani voditelj projekata po International Project Management Association (IPMA Level C). Svoje iskustvo kao voditelj projekta odnosno kao ekspert za planiranje, praćenje i kontrolu projekata je stekao radeći na više od 30 projekata u proteklih 10 godina. Tomislav je magistrirao je u području planiranja, praćenja i kontrole projekata, a svoje znanje i vještine u upravljanju projektima je stekao sudjelovanjem na više od 20 radionica, seminara i konferencija. Objavio je 6 znanstvenih radova na različitim konferencijama kao autor ili koautor.
Seminar je besplatan za sve sudionike, a prijava je obavezna zbog  bolje organizacije te ograničenog broja sudionika (informatička učiona je opremljena za točno 12 sudionika).
Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite na telefon 052/381-900 ili da ispunjeni prijavni obrazac pošaljete na fax 052/381-905  ili na e-mail alek.dragojevic@ida.hr    najkasnije do ponedjeljka, 9. rujna 2013. godine.
                                                           
Ovdje možete preuzeti 

Prijavnica_-_Koristenje_ICT_alata_u_planiranju_i_provedbi_EU_projekata.doc

te

Sadrzaj_-_Koristenje_ICT_alata_u_planiranju_i_provedbi_EU_projekata.pdf

seminara.
Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite.
S poštovanjem,
dr.sc. Boris Sabatti, v.r.
Direktor

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *