Poziv na prezentaciju „Novi zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u RH”

13 views |0 comments

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta poziva Vas na prezentaciju „Novi zakonodavni okvir za poticanje ulaganja u RH”. koja će se održati 2. lipnja 2016. godine sa početkom u 10.00 sati u prostorima Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o., Mletačka 12/IV, 52100, Pula.
Cilj ove prezentacije je promocija zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja u RH i informiranje poduzetnika i obrtnika o mogućnostima korištenja sustava potpora za ulaganje koje pruža Zakon o poticanju ulaganja. Detaljno će se prikazati postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora te praćenje odobrenih projekata ulaganja i nadzora nad korištenjem potpora kao i ostala pitanja u vezi primjene pravila o regionalnim potporama.
Prezentacija će biti održana slijedom stupanja na snagu Uredbe o poticanju ulaganja (NN 31/16) u travnju 2016. godine. Uz proizvodno-prerađivačke aktivnosti, razvojno-inovacijske te aktivnosti poslovne podrške, Zakon se odnosi i na aktivnosti visoke dodane vrijednost i aktivnosti u sektoru turizma.
Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite slanjem ispunjenog prijamnog obrasca na e-mail ivana.kalac@ida.hr, na telefon 052/381-900 ili slanjem prijamnog obrasca na fax 052/381-905, najkasnije do utorka 31. svibnja 2016.
Prijavnicu za prezentaciju možete preuzeti

Prijavnica___Novi_zakonodavni_okvir_za_poticanje_ulaganja_u_RH_.docx

, a program prezentacije 

Program____Novi_zakonodavni_okvir_za_poticanje_ulaganja_u_RH_.pdf

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *