Poziv na natječaj za prijavu projekata u zaštiti okoliša i prirode u okviru programa LIFE+

7 views |0 comments

EUROPSKA komisija objavila je na svojim internetskim stranicama poziv na natječaj za prijavu projekata u zaštiti okoliša i prirode u okviru programa LIFE+, na kojoj se nalaze potrebne informacije i aplikacijski paket.
Rok za podnošenje elektronskih prijava Europskoj komisiji putem Ministarstva zaštite okoliša i prirode je 25. lipnja, izvijestio je jedan od strateških partnera Saveza za energetiku Zagreba – Europska poduzetnička mreža u Hrvatskoj. Opširnijim informacijama o natječaju možete pristupiti putem portala croenergo.eu, gdje možete dobiti i link na izvorni tekst natječaja.
Program LIFE+ je na snazi za razdoblje 2007-2013., u ukupnoj vrijednosti od 2.143.409.000 eura, a sastoji se od tri glavne komponente: 1. Zaštita prirode i biološka raznolikost; 2. Politika zaštite okoliša i upravljanja; 3. Informativne i komunikacijske aktivnosti. Hrvatskoj je otvorena mogućnost sudjelovanja u programu LIFE+ potpisivanjem Ugovora o pristupanju RH Europskoj Uniji. Ulaskom u EU za Hrvatsku se očekuju dostupna financijska sredstva u iznosu od 1,25 milijuna eura za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine, odnosno od ulaska Hrvatske u EU do kraja tog proračunskog razdoblja.
Mjere koje se mogu financirati iz programa LIFE+ su: Operativne djelatnosti nevladinih udruga koje djeluju prvenstveno na području zaštite i unapređenja okoliša na europskoj razini i sudjeluju u razvoju i provedbi politike i zakonodavstva Zajednice; razvoj i praćenje mreža, baza podataka i računalnih sustava koji su izravno povezani s provedbom politike i zakonodavstva zaštite okoliša Zajednice; studije, istraživanja, pomoć pri jačanju kapaciteta; monitoring, uključujući monitoring šuma; obuka, radionice i sastanci, uključujući obuku osoba koje sudjeluju u inicijativama sprečavanja šumskih požara; razvijanje mreže kontakata i platformi najboljih postupaka; informacijsko i komunikacijsko djelovanje, uključujući kampanje podizanja svijesti; demonstriranje inovativnih pristupa politike, tehnologija, metoda i instrumenata; i posebno za komponentu priroda i biološka raznolikost: upravljanje lokacijama i vrstama te planiranje lokacija, uključujući unapređenje ekološke usklađenosti mreže Natura 2000, monitoring stanja očuvanja (conservation status), uključujući uspostavu procedura i struktura za monitoring; razvoj i provedba akcijskih planova za zaštitu vrsta i staništa; proširenje mreže Natura 2000 na morska područja; kupnja zemljišta, pod uvjetima navedenim u Uredbi. U okviru programa LIFE+ može se financirati i oprema i to 50 posto od nabavne vrijednosti.
LIFE+ je centralizirani program kojim upravlja Europska komisija. To znači da EK objavljuje godišnji poziv na podnošenje prijedloga, na koji države članice dostavljaju EK, putem nadležnog nacionalnog tijela, prijedloge projekata. Jedinica za LIFE u Općoj upravi za okoliš (DG ENV) EK odgovorna je za evaluacijsku proceduru te predlaže LIFE+ Odboru (sastavljenom od predstavnika država članica) listu projekata za sufinanciranje prema kriterijima naznačenim u Vodiču za evaluaciju LIFE+ projektnih prijedloga (publicira se svake godine uz poziv na natječaj). Korisnici projekata mogu biti javna i/ili privatna tijela, subjekti i institucije.
Više informacija ovdje.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *