Poziv na konferenciju za medije

9 views |0 comments

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., u utorak 29. siječnja 2013. godine s početkom u 11 sati organizira konferenciju za medije povodom prezentacije novih projekata – NEXT i ROR – odobrenih za financiranje u okviru drugog natječaja Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. te CLUSTERPOLISEE, odobrenog za financiranje po III. pozivu programa SoutheastEurope (SEE).
Ukupna vrijednost navedenih projekata je 10.463.665,31 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 566.060,42 EUR.
Konferencija će biti održana u prostorima IDA-e, na adresi Mletačka 12/IV u Puli, a projekte će predstaviti direktor IDA-e dr.sc. Boris Sabatti te voditeljice projekata.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *