Potpisani ugovori za financiranje lokalnih razvojnih projekata

17 views |0 comments

U srijedu 23. svibnja 2018. godine upriličeno je u Zagrebu potpisivanje ugovora  za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za odabrane lokalne razvojne projekte između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave.
Od 8 projekata koje su krajem 2017. godine na natječaj kandidirale općine s područja Istarske županije (Grašičće, Grožnjan, Karojba i Vižinada) uz punu suglasnost Županijskog partnerskog vijeća Istarske županije,  njih 4 je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo za financiranje u ovoj fazi.
Radi se o projektima pripreme dokumentacije za: uređenje i sanaciju šetnice oko Grožnjana,  uređenje općinskog trga u Vižinadi,  izgradnju sportske dvorane u  sklopu osnovne škole u Gračišću te izgradnju kanalizacije u naselju Karojba.  Ukupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU  za navedene projekte izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 730.000,00 kn, dok je ukupna procijenjena vrijednost investicija koje 4 općine planiraju u sljedećoj fazi kandidirati na ESI fondove 24 milijuna kuna.
Ugovori su potpisani prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, koji je pokrenut kao potpora nerazvijenijim jedinicama lokalne i područne samouprave u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava.
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su u sklopu ovog programa bile jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III.  skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13), dok su prihvatljive investicije bile one u komunalnu i socijalnu infrastrukturu.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *