Potpisan Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju

16 views |0 comments

U utorak, 5. srpnja 2016. godine, u Istarskoj razvojnoj agenciji potpisan je Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. Poptisnici Sporazuma, gradonačelnici šest istarskih gradova: Buzeta, Labina, Pazina, Poreča, Pule i Rovinja, obvezali su se smanjiti emisije CO2 (i, prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) na našem području za najmanje 40% do 2030. godine učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije te usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene.
Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, koji je povjerenik Miguel Arias Cañete predstavio kao “najveću svjetsku inicijativu za urbanu klimu i energiju”, ujedinjuje tisuće lokalnih i regionalnih vlasti koje su dobrovoljno posvećene provedbi klimatskih i energetskih ciljeva EU-a na svom teritoriju.
Potpisnici Sporazuma, gradonačelnici Buzeta, Labina, Pazina, Poreča, Pule i Rovinja, prvi su hrvatski gradovi koji su se priključili ovoj inicijativi i imaju zajedničku viziju održive budućnosti, bez obzira na veličinu svojih gradova ili općina ili njihov geografski položaj. Ta zajednička vizija pokreće njihova nastojanja za rješavanje međusobno povezanih izazova: ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe i dobivanja energije iz obnovljivih izvora. Zajedno su spremni donijeti konkretne, dugoročne mjere kojima će se osigurati ekološki, društveno i gospodarski stabilno okruženje za sadašnje i buduće naraštaje. Imaju zajedničku odgovornost stvarati održivija, privlačnija, otpornija i energetski učinkovitija područja prikladnija za život.
Potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju jedan je od ciljeva projekta „Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt Initiative by Planninig Climate Change Adaptation Strategies“ (Life Sec Adapt). Life Sec Adapt nastavak je projekta City Sec, koji je uključenim istarskim gradovima donio napredak u području poznavanja i pripreme prelaska na obnovljive izvore energije te smanjenje upotrebe konvencionalnih izvora energije kao i uključivanja u međunarodnu mrežu potpisnika “Sporazuma gradonačelnika” (Covenant of Mayors – CoM) kao odgovora naprednih europskih gradova na izazove globalne promjene klime, a ujedno prva i najambicioznija inicijativa Europske komisije usmjerena izravno na aktivno uključenje i kontinuirano sudjelovanje gradskih uprava i samih građana u borbi protiv globalnog zatopljenja.
U projektu Life Sec Adapt sudjeluju četiri članice Europske unije: Italija, Hrvatska, Grčka i Španjolska. Nositelj projekta je Sviluppo Marche Spa, a predviđeno trajanje projekta je 40 mjeseci, od 1. rujna 2015. do 31. prosinca 2018. Hrvatski partneri u projektu jesu: Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. kao koordinator projekta, Istarska županija te šest istarskih gradova: Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula i Rovinj. Vrijednost projekta iznosi HRK 24.500.000,00, dok je budžet Istre u projektu HRK 7.000.000,00.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *