Otvoreno javno savjetovanja za Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine

14 views |0 comments

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj te služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske. U dosadašnji razvoj Hrvatske uloženi su znatni napori, međutim u Hrvatskoj postoje znatni razvojni potencijali koji mogu biti iskorišteni za dobrobit građana u budućnosti.

Nacionalna razvojna strategija sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u sve gospodarske, prirodne, društvene i ljudske potencijale za kvalitetan napredak te rast i razvoj naše zemlje u desetogodišnjem razdoblju.

Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine određuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proces izrade Nacionalne razvojna strategija Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine odvijat će se kroz nekoliko etapa, od vizioniranja Hrvatske kakvu želimo do 2030. godine, analize stanja i razvojnih scenarija do razrade strateških ciljeva i instrumenata provedbe. 

Ta vizija objedinjuje potrebu za prilagodbom izazovima globalizacije, ostvarivanju prilika koje pruža četvrta industrijska revolucija i zelena tranzicija, jačanje naše otpornosti na krize, promicanje naše kulture, očuvanje našeg identiteta, zaštitu okoliša, podizanje životnog standarda, ostvarivanje veće društvene pravednosti i ravnomjerniji regionalni razvoj Hrvatske, na dobrobit svih njenih građana. Vizija će se ostvariti sinergijskim djelovanjem javnih politika u četiri razvojna smjera, a unutar njih i 13 strateških ciljeva.

Proces izrade i njezino usvajanje u Hrvatskom saboru u 2020. i početak provedbe 2021. te ostvarivanje željenih rezultata do 2030. pretpostavlja angažman svih društvenih i upravljačkih razina u Hrvatskoj. 

Poveznica na Nacrt Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine gdje je dostupno javno savjetovanje dostupno na poveznici e-savjetovanja. Savjetovanje je započelo jučer 12. studenoga 2020. godine i traje 30 dana. 

Stranica Nacionalna razvojna strategija 2030.

 

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *