Otvoren prvi natječaj transnacionalnog programa ADRION 2014. – 2020.

12 views |0 comments

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020. (Interreg ADRION) zamišljen je kao novi transnacionalni program koji bi trebao doprinijeti provedbi EU strategije za jadranskojonsku regiju (EUSAIR) te služiti kao pokretač razvoja politika i inovacija koje će ubrzati europske integracije između zemalja članica i nečlanica koristeći bogate prirodne, kulturne i ljudske resurse s područja koja okružuju Jadransko i Jonsko more. Program uzima u obzir iskustva iz Operativnih programa 2007. – 2013., posebno SEE i IPA Adriatic čija područja se preklapaju s područjima koja obuhvaća Interreg ADRION. Natječaj će podržati odabrane projektne prijedloge s 33 milijuna eura iz ERDF i IPA II što  iznosi oko 40% ukupnog proračuna programa a odnosi se na sljedeće prioritete i posebne ciljeve:
Prioritet 1: Inovativna i pametna regija 
Posebni cilj 1.1: Podrška razvoju regionalnog inovacijskog sustava Jadranskog i jonskog područja;
Prioritet 2: Održiva regija
Posebni cilj 2.1: Promicanje održive valorizacije i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara kao potencijala za rast u Jadranskom i jonskom području
Posebni cilj 2.2: Povećanje kapacitete transnacionalnog rješavanja ranjivosti okoliša, rascjepkanosti i očuvanja ekosustava u Jadranskom i jonskom području.
Prioritet 3: Povezana regija
Posebni cilj 3.1: Povećanje kapaciteta za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti i multimodalnosti u Jadranskom i jonskom području.
Doprinos EU je do maksimalno 85% prihvatljivih troškova a natječaj je otvoren od 1. veljače 2016. do 25. ožujka 2016. Tekst poziva nalazi se na sljedećoj stranici  http://www.adrioninterreg.eu/index.php/first-call-for-project-proposals/ 

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *