Otvoren Centar za istraživanje metala – METRIS

9 views |0 comments

U Puli je danas otvoren Centar za istraživanje metala – METRIS, prvi istraživački centar takvog tipa u Hrvatskoj. Centar je nastao je u sklopu projekta Research Centre for Metal Industry in Istrian County – MET.R.IS., sufinanciranog u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo financiranog iz fonda PHARE 2006. Inicijator i glavni nositelj projekta, vrijednog 740.000,00 eura, bila je Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.. Projekt je trajao 14 mjeseci, a obuhvatio je rekonstrukciju i opremanje nekadašnjeg operacijskog trakta kirurgije Opće bolnice Pula u kojemu je danas smješten METRIS.Ideja o pokretanju istraživačkog centra nastala je nakon analize istarskog gospodarstva koja je pokazala da je prerađivačka industrija najvažniji gospodarski sektor s više od 33 posto ukupnog dohotka, od čega metalna industrija čini više od 50 posto. Navedeni podaci, kao i razgovori s ključnim poslovnim subjektima metalne industrije, bili su poticaj i smjernice za osmišljavanje projekta koji bi omogućio stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Istarskoj županiji. Glavni cilj projekta bio je  povećanje razine provedenih razvojno-istraživačkih projekata, čime bi se djelovalo na podizanje konkurentnosti istarske i hrvatske metalne industrije na globalnom tržištu. Specifični cilj pružanje je usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima (MSP-u) u metalnoj industriji u Istarskoj županiji.Realizacija projekta započela je u listopadu 2008. godine, a rezultirala je uspostavom Centra koji nudi usluge istraživanja kvalitete proizvoda i materijala, stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja, testiranja prototipova te istraživanja i razvoja za mala i srednja poduzeća u metalnoj industriji Istarske županije. Projekt MET.R.IS. obuhvatio je rekonstrukciju objekta i opremanje prostora u kojemu je smješten METRIS. Novonastali Centar sastoji se od četiri laboratorija opremljena elektronskim mikroskopom, statičkom kidalicom za testiranje čvrstoće i izdržljivosti materijala, optičkim emisijskim spektrometrom te sofisticiranim računalom koje će služiti za numeričku analizu. Vrijednost navedene opreme sudjeluje s 497.700,00 EUR (67,26%) u ukupnom proračunu projekta. Centar raspolaže i dvoranom, namijenjenom edukacijama studenta i poduzetnike u metalnoj industriji.Provedbom projekta MET.R.IS. stvorena je infrastrukturna baza za istraživanje i razvoj kao preduvjet razvoja inovacija i primjene novih tehnologija u proizvodnji. Svojim značenjem, ali i fizičkim smještajem u Puli, METRIS predstavlja most suradnje između znanstvenih i razvojnih institucija te gospodarstva. Navedeno je potvrđeno i potpisivanjem Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji u području istraživanja i razvoja, a koji je prilikom svečanog otvorenja potpisan između IDA-e, kao nositeljice realizacije projekta MET.RI.S. te Uljanik Brodogradilišta d.d. i CIMOS d.d.-a, najznačajnijih dionika metalne industrije Istre. Sporazume su potpisali direktor IDA-e Darko Lorencin, član Uprave Uljanik Brodogradilišta d.d. Silvan Kranjc i predsjednik Uprave CIMOS d.d. France Krašovec.                                UKRATKO O PROJEKTUProvedba projekta Research Centre for Metal Industry in Istrian County, MET.R.IS., vrijednog 740.000,00 EUR, započela je 30. rujna 2008. godine. Iznos sufinanciranja od strane Europske komisije iznosio je 485.440,00 EUR (65,60%), a trajanje projekta 14 mjeseci, odnosno do 30. studenog 2009. godine. Projekt MET.R.IS. odobren je za sufinanciranje u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo koji je financiran iz fonda PHARE 2006, gdje je na rang listi odobrenih projekata ostvario najveći broj bodova ocjenjivačkog povjerenstva i time osvojio prvo mjesto, uz također najveći budžet projekta.Partneri u projektu su Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., koja je ujedno i nositelj projekta, zatim Istarska županija i talijanska Provincija Venecija te suradnici – Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba i Visoka tehnička škola, Politehnički studij u Puli.

Objavu za medije možete preuzeti

2009-11-23_Otvorenje_METRIS-a__objava_za_medije.pdf

.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *