Održana radionica na temu “Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3”

8 views |0 comments

U organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u ponedjeljak 19. travnja 2010. godine u prostorima IDA-e održana je radionica na temu “Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3”.
Tijekom posljednjih deset godina, mnoge zemlje članice Europske unije pokrenule su institucionalne i administrativne procese decentralizacije u politikama zapošljavanja kako bi se proces donošenja odluka približio lokalnim zajednicama i njihovim potrebama. Istodobno, Europska unija pružila je potporu nizu inicijativa koje nadopunjuju koncept razvoja lokalnog zapošljavanja tepokusno implementirala različite metodologije i instrumente, kao što su teritorijalni paktovi za zapošljavanje ili  lokalni socijalni kapital.     
Od 2000.godine lokalna dimenzija politike zapošljavanja čini sastavni dio Europskih smjernica zapošljavanja unutar okvira Europske strategije zapošljavanja te je stoga partnerski pristup na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini postao horizontalni prioritet u Uredbi ESF-a (Europskogsocijalnog fonda). Uredba prepušta zemljama članicama da same kreiraju i provode regionalnu i lokalnu komponentu unutar vlastitih operativnih programa za razvoj ljudskih potencijala.
U Hrvatskoj su lokalna partnerstva postala ključni pokretač lokalnog razvoja u posljednjih nekoliko godina. Bez obzira na ovako različite pristupe, postoji opći konsenzus oko potencijala lokalnih partnerstava za zapošljavanje:
ona mogu olakšati uvođenje i provođenje čvrste bottom up strategije (odozdo prema gore);povezati gospodarske, društvene i ekološke čimbenike lokalnog razvoja; olakšati akcijske planove kreiranjem jasnih ciljeva, zadataka i odgovornosti; pridonijeti povezivanju s nacionalnim i europskim strateškim prioritetima.
Cilj ovih radionica je unaprijediti i razviti institucionalni okvir (koji se temelji napartnerstvima) za razvoj ljudskih potencijala na županijskoj razini i ojačati kapacitete lokalnih dionika za razvoj i provođenje mjera aktivne politike tržišta rada.
Hrvatski zavod za zapošljavanje će pružiti svim lokalnim akterima na tržištu rada tehničku pomoć u formalnom osnivanju lokalnih partnerstava za zapošljavanje te u pisanju projektnih prijedloga koji će se u budućnosti financirati kroz Europski socijalni fond.
Radionici održanoj u IDA-i prisustvovali predstavnici sektora ljudskih resursa najvećih tvrtki Istarske županije poput Uljanika,  P.P.C. Buzet i Riviere Poreč, potom predstavnici pučkih otvorenih učilišta, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Obrtničke i Gospodarske komore, predstavnici JLS-a i strukovnih škola.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *