Održana međunarodna konferencija u sklopu projekta METRIS PLUS

4 views |0 comments

U sklopu projekta METRIS PLUS u Sarajevu je 28. svibnja 2013. održana prekogranična konferencija “Rastući ekološki problemi u Bosni i Hercegovini i eko- inovacije kao moguće rješenje za tretman otpadnih voda”.
Konferencija je podijeljena na tri dijela: Vode u BiH, Održivi razvoj i implikacije na zagađenje voda  i Inovacijski pristup u tretmanu otpadnih voda.
U radu konferencije sudjelovali su predstavnici partnera u projektu te predstavnici Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Građevinskog fakulteta ( Univerzitet u Sarajevu), kao i predstavnici Instituta za hidrotehniku Sarajevo.
U završnom dijelu konferencije održan je okrugli stol na temu „Razvoj eko inovacija i tretmana otpadnih voda u BiH“.
Partneri u projektu te predstavnici IDA-e, koja je vodeći partner projekta, 29. svibnja 2013., posjetili su Boračko jezero, u kojemu postoji povećana potreba za tretmanom otpadnih voda, te ujedno kao potencijalnu lokaciju za implementaciju pilot uređaja koji će se izraditi u okviru aktivnosti projekta Metris Plus.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *