Održan početni sastanak projekta SLOHRA SOCIONET

19 views |0 comments

U utorak, 21. travnja 2015. godine održan je u Kopru, u Sloveniji, prvi sastanak u sklopu projekta SLOHRA SOCIONET, u kojem Istarska razvojna agencija sudjeluje u funkciji partnera.
Projekt „SLOHRA SOCIONET – Udruženi u razvoju novih mogućnosti zapošljavanja uz pomoć društvenog poduzetništva“, odobren je za financiranje u okviru programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska (Europski fond za regionalni razvoj) na trećem natječaju za prikupljanje projektnih prijedloga.
Ukupni budžet projekta koji se provodi od veljače 2015. do travnja 2016. godine iznosi 519.362,93 EUR, pri čemu se iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancira 85 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
Regionalni razvojni center Koper je nositelj projekta, a preostali partneri: Središče Rotunda, Koper, RRA Notranjsko –kraške regije, d.o.o.,Razvojni center Novo mesto d.o.o., Regionalna razvojna agencija Posavje, Istarska razvojna agencija d.o.o., Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o te, Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. Rijeka.
Posebni prekogranični ciljevi i aktivnosti projekta:
– osnaživanje zajedničkog prekograničnog sustava društvenog poduzetništva, s namjerom povećanja konkurentnosti na slovensko-hrvatskom i drugim tržištima EU, što se planira postići provedbom sljedećih aktivnosti:
– izrada analize stajališta ciljnih skupina i analize potencijala za razvoj socijalnog poduzetništva u regijama uključenima u projekt
– izobrazba potencijalnih osnivača društvenih poduzeća i promotora društvenog poduzetništva
– provedba regionalnih konferencija na temu društvenog poduzetništva
– izrada metodologije za razradu poslovnog plana društvenog poduzeća
– provedba izbora na najbolju ideju uspostave društvenog poduzeća
– izrada promotivnog filma pobjednika izbora za najbolju ideju ideju uspostave društvenog poduzeća
– osnivanje najmanje jednog društvenog poduzeća u prekograničnom području
– oblikovanje potpornog okruženja za društveno poduzetništvo u prekograničnom području i potpisivanje sporazuma o suradnji između institucija potpornog okruženja za jačanje društvenog poduzetništva
– promocija kako socijalnog poduzetništva, tako i  rezultata projekta i animacija okruženja za osnivanje socijalnih poduzeća kao dugoročnog rješenja za zapošljavanje teže zapošljivih socijalnih skupina

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *