Odabrana najbolja ideja društvenog poduzetništva za Istarsku županiju u sklopu otvorenog natječaja u projektu SLOHRA SOCIONET

14 views |0 comments

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. informira sve zainteresirane da je Stručno povjerenstvo za izbor »Najbolje ideje društvenog poduzetništva” u sastavu predstavnika IDA-e te predstavnika Hrvatske gospodarske komore, županijske komore Pula i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije, provelo evaluacijski postupak te donijelo odluku o najboljoj ideji društvenog poduzetništva za Istarsku županiju u sklopu otvorenog natječaja u projektu SLOHRA SOCIONET.
Na otvoreni javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za izbor najbolje ideje društvenog poduzetništva u Istarskoj županiji pristiglo je 7 prijava, a Stručno povjerenstvo kao najbolju ocijenilo je poslovnu ideja naziva „Regionalni centar za ponovnu uporabu- Socijalna zadruga“ grupe autorica; Božice Peruško i Dušice Radojčić. Poslovna ideja temelji se na planu osnivanja socijalne zadruge – regionalnog centra za ponovnu uporabu, koji bi zapošljavao marginalizirane ciljne skupine te djelovao u sferi prerade i ponovne uporabe i reciklaže otpadnih materijala,  s ciljem plasiranja novih proizvoda na tržište nakon obrade.
Ocijenjeno je da predmetna ideja ima najbolje utemeljenu i razvijenu poslovnu ideju, s najvećim planiranim širim društvenim učinkom i potencijalom razvoja, što je jedan od glavnih elemenata uspješnog društvenog poduzetništva i ciljeva projekta.
Projekt „SLOHRA SOCIONET – Udruženi u razvoju novih mogućnosti zapošljavanja uz pomoć društvenog poduzetništva“, odobren je za financiranje u okviru programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska (Europski fond za regionalni razvoj). Ukupni budžet projekta koji se provodi od veljače 2015. do travnja 2016. godine iznosi 519.362,93 EUR, pri čemu se iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancira 85% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
Cilj objave javnih poziva u partnerskim regijama u projektu bio je odabrati sedam najboljih ideja društvenog poduzetništva u prekograničnom području Slovenije i Hrvatske, koje će zaživjeti u stvarnosti, od čega jedna na području Istarske županije.
Pobjednicima izbora bit će osigurana stručna mentorska pomoć pri razradi ideje te izrada poslovnog plana prema propisanoj metodologiji. Isto tako će se omogućiti snimanje promocijskog filma, koji će pobjedniku omogućiti vidljivost  te promocija njegove društveno-poduzetničke ideje u  Hrvatskoj i Sloveniji.
Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine istaknuto je kako društveno poduzetništvo može značajno pridonijeti ispunjenju strateških ciljeva Europe 2020. kroz inovativne odgovore na probleme nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti.
Obzirom da  se radi o jednoj od strateških mjera razvoja na europskoj razini, radi se na razvoju ovakvih i sličnih projekata kojima se nastoji analizirati sam potencijal regija za razvoj društvenog poduzetništva te podići razinu znanja i iskustva zainteresiranih dionika putem edukacija i umrežavanja s prekograničnim partnerima iz Slovenije, koji tu imaju više iskustva i primjera dobre prakse.
Svi rezultati projekta, kao i izrađene analize stanja i potencijala razvoja društvenog poduzetništva po regijama dostupni su na web stranici projekta: www.slohra-socio.net .

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *