Od 1. srpnja 2013. novi pravilnik o PDV-u

10 views |0 comments

Dana 1. srpnja Republika Hrvatska pristupa Europskoj uniji i zajedničkom tržištu Europske unije. To tržište obuhvaća tržište Republike Hrvatske i tržište ostalih članica Europske Unije. Tim tržištem slobodno se kreću usluge, dobra, kapital i osobe bez graničnih kontrola. Temeljem toga u Republici Hrvatskoj uvodi se jedinstven sustav poreza na dodanu vrijednost usklađen s porezom na dodanu vrijednost država članica Europske unije. U nastavku dajemo skraćeni prikaz temeljnih pojmova i pravila kako bi Vam olakšali razumijevanje nove „filozofije“ oporezivanja porezom na dodanu vrijednost u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj kao jednoj od država članica.
Konačan prijedlog Zakona o porezu na dodanu vrijednost temelji se na Direktivi Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost.
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost objavljen je u Narodnim novinama br. 79/13., stupa na snagu 1. srpnja 2013.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *