Objavljen novi natječaj IPA Adriatic

7 views |0 comments

Početkom kolovoza objavljen je 2. Poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic 2007-2013. Natječaj je otvoren do 2. studenog 2011. godine, a odnosi se na Prioritete 1, 2 i 3, te na sve Mjere.
Prioritet 1 odnosi se na “Ekonomsku, socijalnu i institucionalnu suradnju”, Prioritet 2 na “Prirodna i kulturna bogatstva, te sprječavanje rizika”, a Prioritet 3 na “Dostupnost i mreže”.
IPA je financijski instrument, uspostavljen od strane Europske unije, koji pomaže državama kandidatima i potencijalnim kandidatima (države korisnice) u njihovom postepenom usklađivanju sa standardima i politikama EU.
U ovom Programu mogu sudjelovati države članice EU (Grčka, Italija i Slovenija), Hrvatska i Crna Gora kao zemlje kandidatkinje, te one potencijalni kandidati (BIH, Albanija). Srbija može sudjelovati na cijelom području Programa pod jednim uvjetom: Srpski korisnici sudjelovat će samo u projektima koji razvijaju institucionalnu suradnju, a čiji su troškovi dopušteni najkasnije do 31.12.2015.
Svi krajnji korisnici projekta mora imaju status javnog ili privatnog tijela ili tvrtke: nacionalna, regionalna, lokalna tijela te ostala javna tijela, tijela kojima upravlja javno pravo, bilo koja organizacija (profitna ili neprofitna) osnovana od strane privatnog prava; profitne organizacije podrazumijevaju samo mala i srednja poduzetništva (MSP)
Za svaki Prioritet predviđeno je 27.327.300 EUR, od kojih je 23.228.205 EUR (85%) osigurano od strane Programa IPA-e, a 4.099.095 EUR (15%) od strane nacionalnog sufinanciranja. Minimalni ukupni proračun mora biti  500.000,00 EUR, do maksimalnih 5.000.000,00 EUR.
Svaki proračun korisnika ne smije prelaziti 60% ukupnog proračuna projekta i mora imati minimalni ukupni proračun u iznosu od 100,000 eura.Više o samom natječaju potražite na službenim stranicama www.adriaticipacbc.org.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *