Objavljen natječaj za Operativni program regionalnih potpora za ulaganje u opremu

9 views |0 comments

Ministarstvo gospodarstva objavilo je natječaj za Operativni programa regionalnih potpora za ulaganje u opremu. U Operativnom programu osigurano je 132,5 milijuna kuna, a natječaj će biti otvoren do 11. lipnja 2014.  Korisnici potpore mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici koji, uz ostalo, zapošljavaju najmanje 20 radnika i namjeravaju modernizirati proizvodnju. Potpora po pojedinom poduzetniku može biti najviše dva milijuna kuna, a oni koji su dobili sredstva iz prošlogodišnjeg programa neće se moći javiti.
Korisnici državne potpore:
1. Korisnici državne potpore po ovom programu mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:
a) organizirani su kao trgovačka društva (društva s ograničenom odgovornošću ili dionička društva)b) u organizacijskom obliku iz prethodne točke djeluju najmanje od 1.7.2012. c) zapošljavaju minimalno 20 radnika (na 31.3.2014.)d) namjeravaju provedbu projekta modernizacije proizvodnog procesa ili projekt početnih ulaganja
Sredstva
Za provedbu Operativnog programa za 2014. godinu predviđeno je ukupno  132.550.000 kuna
Namjena potpore
1. Potpora se može dodijeliti za materijalna ulaganja u cilju :
a) osnivanja nove proizvodne djelatnostib) razvoja novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesac) temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnostid) značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili usluge s višom dodanom vrijednostie) proširenja već postojeće poslovne djelatnosti
2. Prihvatljiva ulaganja:
Materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju koja podliježu ispunjavanju slijedećih uvjeta:
a) mora se koristiti isključivo u poslovnoj djelatnosti koja prima regionalnu potporu i na lokaciji primatelja potporeb) mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)c) mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetimad) mora biti uključena u imovinu poduzetnika odnosno iskazati se u bilanci stanja poslovne  djelatnosti primatelja regionalne potpore najmanje pet godina (odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika)
Vrsta i  intenzitet potpore
Operativni program regionalnih potpora za ulaganja u opremu za 2014. godinu ima za cilj, uz državnu potporu u obliku subvencije potaknuti poduzetnike na ulaganje u proširenje ili modernizaciji postojećih proizvodnih kapaciteta prema proizvodnji proizvoda veće dodane vrijednosti. Važno je da se regionalnom potporom proizvode stvarni poticaji ulaganju do kojeg inače u područjima koja primaju potporu ne bi došlo. U slučaju velikih poduzetnika troškovi ulaganja smatraju se opravdanim do gornje granice od 40% ukupnih opravdanih troškova ulaganja za projekt ulaganja.
Visina potpore
1. Potpora po pojedinom poduzetniku može iznositi maksimalno 2.000.000 kuna, bez obzira na visinu opravdanih troškova.2. Ponude, predračuni ili ugovori ne smiju biti od dobavljača ili izvođača koji je povezana osoba s podnositeljem prijave za dodjelu sredstava potpore.3. Poduzetnik mora dokazati da ima dostatne izvore financiranja za provođenje prijavljenog projekta.4. Financiranje se može provesti iz vlastitih izvora ili kredita banaka koji u sebi ne sadrže elemente državne potpore.5. Ako se financiranje namjerava provesti putem kredita banaka ili sredstvima vlasnika potrebno je dostaviti pismo namjere poslovne banke ili ugovor o financiranju.6. Financiranje putem financijskog lizinga prihvatljivo je samo u slučajevima kad otplata po istom ne traje duže od roka provedbe projekta za koji je dobivena potpora
Trajanje projekta
Potpore se dodjeljuju za projekte koji će započeti nakon odobrenja potpore s rokom završetka  najkasnije do 31.12. 2015. godine. Opravdani troškovi priznavati će se samo za buduća ulaganja na temelju priloženih kopija ponuda/ predračuna sa datumom ne starijim od datuma objave natječaja.
Rok za podnošenje prijava na natječaj istječe 11. lipnja 2014. godine
Više informacija ovdje.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *