Objavljen natječaj za nabavu detektora i pripadajućeg softwera

3 views |0 comments

Istarska razvojna agencija objavila je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  poziv za nadmetanje za predmet nabave: Nabava SDSS detektora i pripadajućeg softvera
CPV oznaka predmeta nabave: 33253000-8Broj objave u EOJN-u: 2014/S 002-0016101Rok za predaju ponuda: 22.04.2014. do 12:00 sati

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *