Natječaj u okviru Programa Marco Polo II

5 views |0 comments

Ciljevi programa Marco Polo II su smanjenje opterećenja cestovnog prometa i negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske Unije te jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitu i održivu prometnom sustavu. Provedba ovog programa Europske komisije je u nadležnosti Izvršne agencije za konkurentnost i inovacije (Executive Agency for Competitiveness & Innovation – EACI).
Sredstva dostupna za sufinanciranje nekoliko velikih projekata na ovom natječaju iznose 64 milijuna eura, a projektni prijedlog može biti prijavljen samostalno ili u konzorciju. S obzirom da će se na natječaju uzimati u obzir samo ”veliki” projekti, mala i srednja poduzeća mogu osnovati klastere i nastupiti zajednički. Projekte mogu prijavljivati pravne osobe registrirane u državama članicama programa (EU, Norveška, Island, Lihtenštajn i Hrvatska), samostalno ili u konzorciju sastavljenom od dva ili više subjekta. Iz proračuna programa se financira između 35% i 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o aktivnosti. Na natječaj se mogu javiti tvrtke u privatnom i državnom vlasništvu koje se bave prijevozništvom (sudionici u organizaciji prijevoza; cestovni ili željeznički prijevoznici, morski ili riječni prijevoznici, špediteri, terminali, zračne luke, morske i riječne luke, veliki proizvođači koji sami organiziraju svoj prijevoz, udruženja (ako su osnovana kao zasebne pravne osobe).
ƒåisti infrastrukturni projekti, istraživački i razvojni projekti te projekti čiji su rezultati studije nisu prihvatljivi za financiranje u okviru ovog programa (manja infrastrukturna ulaganja, odnosno, infrastrukturne adaptacije su dozvoljene).
Više informacija ovdje.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *