Mogućnosti financiranja u okviru programa CULTURE

4 views |0 comments

The Culture Programme (2007-2013) usmjeren je na podršku transnacionalnoj mobilnosti ljudi koji rade u kulturnom sektoru, poticanje transnacionalnog protoka umjetnina i umjetničkih i kulturnih proizvoda te promicanje interkulturalnog dijaloga.  
Projekti koji se financiraju iz navedenog Programa moraju ispunjavati  najmanje dva od tri navedena cilja.
Više informacija o mogućnostima financiranja ovdje.  

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *