Krenula kreditna linija 02

8 views |0 comments

U sjedištu Poglavarstva Istarske županije danas je potpisan Sporazum o suradnji za kreditnu liniju 02 u okviru Konzorcija za jamstva “Istra 21”.
U ime Konzorcija Sporazum su potpisali Marin Brkarić, podžupan Istarske županije i direktor IDA-e Darko Lorencin kao punomoćnik Konzorcija te predstavnici sedam poslovnih banaka – Croatia banke d.d. Zagreb, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb, Istarske kreditne banke Umag d.d. Umag, OTP banke Hrvatska d.d. Zadar, Podravske banke d.d. Koprivnica, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb i Zagrebačke banke d.d. Zagreb.
Današnjim potpisivanjem sporazuma nova kreditna linija službeno je pokrenuta. Kreditna linija namijenjena je poduzetnicima sa sjedištem u Istarskoj županiji registriranima kao: obrt, malo i srednje trgovačko društvo, zadruga ili ustanova te učlanjenim u Konzorcij za jamstva “Istra 21”.
Više informacija o samoj kreditnoj liniji možete saznati ovdje.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *