Konzultacije o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš za Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

5 views |0 comments

Otvorene su javne konzultacije u vezi sa Strateškom studijom o utjecaju na okoliš koja će predstavljati temelj za stratešku procjenu utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).
Više informacija potražite ovdje.

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *